torsdag 14 oktober 2010

Romer i Linköping

"Romer från Balkan" var rubriken på ett seminarium, som hölls i Linköping idag. Mycket intressant och lärorikt. När jag åkte dit trodde jag att jag visste åtminstone en hel del om romer. Men icke så. Jag har lärt mig mycket idag.

Tina Kiveliö, som arbetat tillsammans med bl a FP:s tidigare partiledare Maria Leissner i utredningen "Romers rätt" som presenterades i somras och nu är ute på remiss, berättade att det finns mellan 50 000 och 100 000 romer i Sverige. De har olika bakgrund och en av grupperna är romer från Balkan. Både i Sverige och i andra länder finns mycket fördomar mot romer. Ett sätt att bryta dessa fördomar är naturligtvis att skaffa sig kunskap. Jag ska verkligen försöka hinna läsa utredningen.

I övrigt under dagen jobbade vi i grupper. "Vi" var romer med bakgrund från olika länder i det forna Jugoslavien, som nu bor i Linköping, anställda inom olika kommunala verksamheter, några anställda på en vårdcentral, bostadsföretag och några politiker. Varje grupp innehöll någon eller några från varje kategori.

Med ett antal frågor som utgångspunkt för diskussionerna blev grupparbetet mycket givande. Jag är imponerad av med vilken energi många av romerna jobbar för en bra skolgång för barnen, för att föräldrarna ska lära sig svenska och ha jobb och för allas möjlighet till delaktighet i sitt nya samhälle. Det är sällan jag hör "skolan är jätteviktig för barn och ungdomars framtid" så många gånger under en och samma dag som jag gjort idag.

Nu ska vi som företräder kommunen också ta vårt ansvar. Inte bara för att lagen kräver det. Utan framförallt för att möta det engagemang och den vilja till delaktighet som visats från romerna själva.

Inga kommentarer: