måndag 18 oktober 2010

Lärarlegitimation införs

Ytterligare steg mot en god kvalité i svenskt skolväsende tas nu av Alliansregeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP), nämligen införandet av lärarlegitimation, som presenterats idag (DN).
Alla barn har rätt till bra undervisning, som min partikollega i Linköping, Carina Boberg, skriver.
Lagen inbegriper också friskolorna. Självklart kan tyckas. Men där finns faktiskt många obehöriga lärare.

Roligt att förslaget mottas positivt i stort sett överallt. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och t o m socialdemokraternas talesperson på utbildningsområdet Mikael Damberg är nöjd.
I Norrköping startade idag förskolebiennalen och jag hörde Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på Radio Östergötland när jag körde hem. Hon var glad över att förskollärarna blir legitimerade och också med den nya läroplanen för förskolan.

Inga kommentarer: