tisdag 14 september 2010

Linköpingsdebatt i Radio Östergötland

Radio Östergötland har arrangerat valdebatt i varje kommun i länet och i dag var det Linköpings tur. Ämnen bestäms av radion och är lite olika i olika kommuner. Aktuellt i Linköping är enligt journalisterna segrering mellan kommundelar, bostadsbyggande, äldreomsorg, valfrihet och vem/vilka socialdemokraterna ska regera med om de vinner valet.

Att Linköping har bostadsbrist är kanske inte så konstigt med en befolkningsökning på över 1000 personer varje år den senaste 12 års-perioden. Men visst är det ett problem. Nu är det ju inte i första hand kommunen som bygger utan ett antal företag. Det finns många planer färdiga att ta i bruk, så välkomna att sätta spaden i jorden, säger vi från Alliansen.

Framförallt två kommundelar har under många år präglats av hög arbetslöshet, dåliga skolresultat och lågt valdeltagande. Helt enkelt har de alla de kriterier som karaktäriserar områden på den s.k. utanförskapskartan. Linköping har för de områdena träffat avtal med staten (Nyamko Sabunis departement) om stadsdelsutveckling.

Nu börjar resultaten synas även om det går förfärligt långsamt. Men ett positivt exempel är att i en skola vid senaste läsårsslutet var 6 av 100 elever icke behöriga till ett nationellt gymnasieprogram att jämföra med 11 av 100 i riket. En stor andel av boende i detta område har engagerat sig för att få igång ett kooperativ och ett aktivitetshus. En förening som lagt ner sin verksamhet är nu på gång igen.

Kommunledningen är aktiv på många sätt bl a genom kommunfullmäktiges geografiska utskott i de två stadsdelarna. Folkpartiet har ordförandeposten i båda. Läs gärna om Skäggetorp på Carina Bobergs blogg.

I debatten tyckte förstås oppositionspartierna (S) och (MP) att inte tillräckligt gjorts men förslagen var magra kring vad de själva ville göra. (MP)-representanten talade sig varm för att minska klyftorna men hade inget svar på min fråga om hur.

Jag lägger ut länken till debatten när den finns på Radio Östergötland. Nu ska jag titta på TV:s partiledardebatt med Allianspartierna.

Inga kommentarer: