måndag 24 maj 2010

Klara besked från Folkpartiet

Igår skrev Folkpartiets partiledare Jan Björklund på DN-debatt att elever ska inte vara med och bestämma lärarens lön. Detta med anledning av att några kommuner lanserat sådana förslag. Argumentet för detta sägs vara att lärarna ju sätter betyg på eleverna och då bör också eleverna få sätta betyg på sina lärare.
Men det finns viktiga skillnader, som Björklund skriver. Lärarens bedömning av eleven sker i förhållande till krav i läroplanen. Elevens betygssättning av läraren sker utifrån egna personliga upplevelser och känslostämningar. Kanske också under påverkan av kamraternas uppfattning, det s.k. grupptrycket.

Jag är inte negativ till elevinflytande. Många elever gör ett fantastiskt arbete i elevråd, mot mobbning på skolor, arrangerar aktiviteter mm. Men det är inflytande av en helt annan karaktär än att ge underlag till lönesättning.
Det finns mycket att säga i detta ämne. Läs gärna artikeln. Björklund gör argumenten mycket tydliga.

Mer Folkpartiet. I dagens morgon-TV var det Jan Björklunds tur att bli intervjuad i den serie av partiledarintervjuer som SVT genomför. Bra och för FP aktuella och angelägna frågor kring bland annat utbildning, jobb och Europasamarbete. Telefonväkteriet hann jag tyvärr inte se och höra mer än en liten del av. Men av det drar jag slutsatsen att frågorna handlade om jobb och om lärarbehörighet i olika skolformer. Bra att Jan gjorde klart att hög lärarkompetens och behörighet också ska gälla särskolan och andra undervisningsformer för elever med funktionsnedsättning.

I helgen samlas Folkpartiet till partiråd i Uppsala. Partirådet fungerar som ett slags minilandsmöte d v s sammanträder för att debattera och besluta om angelägna politiska ställningstaganden mellan landsmötena. Ombud från hela Sverige ingår i rådet. Själv har jag förmånen att vara ett av Östergötlands tre ombud i år.
Den mest angelägna diskussionen blir rapporten om jobb och tillväxt. Som aktiv politiker med välfärdsfrågorna på den personliga agendan är jag glad över att partiet har många bra förslag om framgångsfaktorer på områden kring jobb, företagande och utbildning. Utan fungerande företag och företagare, utan en bra skola alltifrån förskolan till universitet och högskolor inklusive yrkesutbildningar finns inga resurser till välfärd. Det är ett stort feltänk från framförallt vänsterpartister när man anser att bara fler anställs i offentlig sektor så är välfärden räddad. Visst kan fler anställda ibland betyda högre kvalité. Men välfärdsarbetarnas löner ska betalas. För det krävs att skatteintäkterna kommer någonstans ifrån än bara från dem som jobbar i den skatteintäktsfinansierade sektorn.

Andra som bloggat: Roger Haddad, Folkpartiet i Sollentuna, Dyslexia nätupplaga, Amanda Brihed

Inga kommentarer: