onsdag 26 maj 2010

Företagsbesök

I Linköping arrangeras sedan några år den s.k. 100-dagen. Det betyder att 100 företag får besök av lika många kommunpolitiker. I år var det inte riktigt så många men över 50 företag hade anmält intresse av att få träffa oss politiker för att berätta om sin verksamhet och för att få skicka med sina synpunkter på företagsklimatet och näringslivspolitiken i kommunen.

På förmiddagen fick jag en inblick i företaget Lärmedia, som levererar film, ljud och annat till skolor. Utlåning sker även av teknisk utrustning samt kopiering, konvertering och digitalisering av film och ljud.

Företagts historia härrör från AV-centraler, som fanns i Linköping och i länet. En fantastisk utveckling har skett och mer är på gång. Lärmedia är den enda privat drivna AV-centralen i Sverige. Kommunalt drivna centraler i andra län erbjuder tydligen tjänster utanför sina respektive länsgränser. Ett klart ärende för Konkurrensverket känns det som, tycker jag. Detta område borde vara en bransch för tekniskt kompetenta och tekniskt intresserade kvinnor och män, som vill vara egna företagare.

De två timmarna som var avsatta för besöket gick fort (som det gör när man har roligt). Jag fick med mig synpunkter på hur mycket mer den nya tekniken skulle kunna användas i undervisningen. Men det förutsätter att lärarna får adekvat fortbildning.

Mitt andra företagsbesök var hos Mannersons Fastighets AB, ett välkänt Linköpingsföretag. Jag fick en spännande beskrivning av ett familjeföretags historia fram till idag.
Bygg- och fastighetsbranschen kan jag ganska lite om. Intressant var bland annat att höra att det finns företag som bygger hyresrätter fortfarande. Det sägs ofta i den allmänna debatten, särskilt från vänsterhåll, att nybyggnation av flerfamiljeshus idag bara handlar om bostadsrätter, där "ingen" har råd att bo. Att det sistnämnda inte är sant visste jag förut. Inget företag bygger väl bostäder om man inte vet att det finns köpare?

Intressant var också Mannersons intresse av att bygga fler seniorboenden och att också ge den service, som förknippas med sådana boenden. Dock är förutsättningen för ytterligare byggen att det finns tomter centralt i staden.

Kommunens samarbete med näringslivet fick klart godkänt. Båda företagarna vittnade om bra bemötande, snabb service och tillgängliga kontakter. Mannersson underströk också att den s.k. City-samverkan nu fungerar alldeles utmärkt. (City-samverkan = samarbete mellan fastighetsägarna, handlarna och kommunen).

En mycket lärorik och trevlig dag med intresserade, engagerade och kunniga människor, som brinner för den verksamhet de ägnar dagarna åt. Utöver den återrapportering som vi alltid gör till NuLink (kommunens näringslivsbolag) efter dessa besök så har jag en del synpunkter att föra vidare till andra delar av politiken och förvaltningsapparaten.

Inga kommentarer: