söndag 30 maj 2010

Bra beslut på Folkpartiets partiråd

Ombuden på Folkpartiets partiråd i helgen (varav jag var ett) ställde sig bakom de flesta av förslagen från partistyrelsen. Några ändringar blev det dock. Ett sådant var att avskaffa fribeloppet för studenter som jobbar vid sidan av studierna.

Alliansregeringen har höjt beloppet. En del menar att det är tillräckligt. Om kravet på studenterna är höga, vilket de ska vara, så kan ingen tjäna särskilt mycket mer än motsvarande dagens nivå på fribeloppet. Det är inte ett tillräckligt argument. Ett sommarjobb kan t ex pågå olika lång tid och därmed ge en högre inkomst. Om studenten på detta sätt skaffar sig arbetslivserfarenhet så bör det uppmuntras.

Jag tycker det är ett sunt argument och röstade för förslaget.

Partirådet ställde sig också bakom förslag om att rapporten måste innehålla skrivningar om Infrastruktur och utveckling av järnvägsnätet. Ett av förslagen var mitt.
Under rubriken Infrastruktur för tillväxt och klimat står efter dagens partiråd bl a "..."upprustning av det befintliga järnvägsnätet och byggandet av nya höghastighetsbanor som förbinder Stockholm, Göteborg och Malmö med övriga Europa bör prioriteras i kommande infrastruktursatsningar. Det säkrar snabba och miljövänliga persontransporter i Sverige och ut i Europa samtidigt som välbehövlig kapacitet frigörs för den ökade efterfrågan av godtrafik på järnväg."

Jag vet att Folkpartiet slagits för höghastighetsbanor inför infrastrukturpropositionen. Nu har partiets beslutande organ skrivit in det i rapporten för Jobb och tillväxt. Det är utmärkt.

Andra som bloggat om FP:s partiråd är Nina Larsson, Liberanna, Christer Nylander, Per Gustafsson.
Media som skriver Expressen

Inga kommentarer: