torsdag 15 april 2010

Sjukförsäkringsdebatt

Sjukförsäkringen kommer med all säkerhet att bli en av de större debattfrågorna i valrörelsen. Oppositionen, framförallt socialdemokraterna, tycks kunna vrida och vända på argumenten och kritiken allt efter vem av dem som debatterar. I Corren förra veckan sedan var det Anne Ludvigsson, riksdagsledamot och aktiv inom (S)-kvinnorna. Hennes utgångspunkt var att kvinnorna missgynnas av Allianspolitiken.

Men hon "glömde" att berätta om orsaken till att så många kvinnor är aktuella inom sjukförsäkringen idag. Under de år då sjukskrivningarna växte lavinartat var det främst kvinnor som var sjukskrivna. Dessa kvinnor lämnades helt åt sitt öde av Anne Ludvigssons kamrater i (S)-regeringen. Om detta kan Du läsa i mitt svar till Anne, som är publicerat i Corren idag.

Inga kommentarer: