fredag 19 februari 2010

Kolla reseförsäkringen före utlandsresan!

Igår presenterade regeringen ett förslag till s.k. konsulär katastrofinsats d v s vilken hjälp vi svenskar kan förvänta oss av UD och svenska staten om en stor kris eller katastrof inträffar när vi befinner oss utomlands. Efter flodvågskatastrofen/tsunamin 2004 och Libanonkriget ett par år senare konstaterade regeringen att, trots många förbättringar av svensk beredskap i liknande situationer, ytterligare en fråga behövde utredas och klarläggas. Det handlade om hur och i vilken omfattning svenskar, som drabbas av sådana händelser utomlands, kan hjälpas.

Våren 2007 tillsattes Kommittén om statens ansvar vid katastrofer utomlands med Mats Svegfors som ordförande. Kommittén bestod av parlamentariker från riksdagspartierna, där jag representerade Folkpartiet liberalerna. Utöver den politiska sfären fanns också företrädare för försäkrings- respektive resebranschen. Kommittén lämnade sitt betänkande Konsulär katastrofinsats (SOU 2008:23) våren 2008.

Jag har väntat på att regeringen skulle presentera ett förslag, eftersom det är en viktig fråga för den enskilde medborgaren den dag krisen drabbar vederbörande. De flesta lever i tron att samma service och stöd ges i en sådan situation som när en allvarlig händelse inträffar här hemma.

Kommittén underströk att det i första hand är individen själv som ansvarar för sin säkerhet och inte staten. Jag har inte hunnit läsa propositionen men vad jag kan se av Carl Bildts DN-artikel igår och regeringens pressmeddelande så har lagförslaget samma innebörd.

När blir situationen en katastrof? Det diskuterade vi mycket i utredningen och jag har skrivit kort om det i en artikel i det liberala nyhetsmagasinet NU våren 2008.
"Är då en sådan händelse alltid att betrakta som en katastrof, där staten måste gripa in med en insats? Svaret ges lättast om frågan inriktas på följderna av händelsen. Har människor dödats eller skadats eller finns risk för detta? Antalet berörda svenskar och deras behov av t ex evakuering, sjukvård mm? Finns möjligheter att möta dessa behov via reseföretag, försäkringsbolag m fl? Räcker det drabbade landets egna resurser?"

Diskussionen med försäkringsbranschens företrädare var intressant. Många människor har uppfattningen att försäkringsbolagen lovar runt, när de vill sälja försäkringar. När sedan katastrofen inträffar, då är det krångligt att få ut ersättningen och det tar väldigt lång tid. Mycket ska bevisas. Därför pressade vi branschens företrädare ganska rejält kring frågan: kan medborgarna nu lita på att försäkringen ger täckning?

Efter riksdagsbehandling och beslut under våren kommer nu att finnas ett tydligt regelverk kring ansvarsfördelning mellan staten och medborgarna om och när en katastrof inträffar utomlands, där svenskar drabbas. För att det kommer att inträffa kan vi vara säkra på. Däremot inte var, av vilket slag och i vilken omfattning.

Andra som bloggat i frågan: Juridikbloggen

Inga kommentarer: