fredag 25 september 2009

Sköterska förlorar jobbet

Lyssna till Ditt samvete och det kan kosta Dig jobbet. Undersköterskan Peter Magnusson i Södertälje riskerar att förlora jobbet efter att offentligt ha berättat om att kollegor gjort rasistiska uttalanden om patienter (Svd, DN).

Anställda inom offentlig verksamhet har meddelarfrihet enligt lag. Ofta förknippar vi den med t ex anställdas möjlighet att berätta när gamla människor far illa på ett äldreboende. Men även en osund kultur, som går ut över patienter/klienter, måste få omtalas. Speciellt i fall där en intern diskussion inte lett till förbättring, vilket tycks vara fallet vid Södertälje sjukhus. Peter Magnusson har i olika sammanhang berättat om det ointresse, som chefer visat, när han påtalat de uttalanden som gjorts.

Jag vet inte om reglerna om meddelarfrihet formellt är tillämpliga i det här fallet. Men lagreglerad yttrandefrihet har medborgare i vårt land. Södertälje är en mycket invandrartät kommun. Jag vet, för jag har mitt ursprung där. Jag vet också att integrationsproblemen är omfattande, vilket lätt blir grogrund till rasism och rasismliknande åsikter bland befolkningen. Åsikter som ventileras så ofta att de av de flesta inte ens uppfattas som kränkande.

Södertälje är ett bra exempel på hur viktigt det är att invandrare får jobb när de kommer hit. Under 50- och 60-talet kom många invandrare till Södertälje för att bl a Scania behövde arbetskraft. De mottogs väl och jag minns ingenting av allmänt missnöje bland svenskarna. Jugoslaver, italienare m fl bidrog till att öka kommunens välstånd. Det skulle dagens invandrare också kunna göra om de bara fick jobb.

Av personal inom sjukvård och annan offentlig service måste krävas att man uppträder professionellt och icke kränkande i mötet med patienter och andra, som är i behov av stöd och service. Om misstag begås är det ledningens ansvar att omedelbart stävja utvecklingen.

Det är tyst från facken i detta ärende. Förvånansvärt tyst! Man hänvisar till att förhandlingar nu pågår. Jag hoppas att det är enda skälet till tystnad.

Inga kommentarer: