tisdag 21 juli 2009

Signalspaning

Idag presenterades utredningen om Signalspaning för polisiära behov. Redan har fortsättningen på förra årets FRA-debatt startat. För egen del ska jag ta del av utredningen så fort som möjligt innan jag avger något alltför omfattande omdöme. En saklig källa att ta del av i nuläget är Mark Klambergs blogg , vilken jag och flera andra har skrivit kommentarer till.

Integritetsfrågorna är viktiga och måste skötas bättre av Alliansregeringen i fortsättningen. Som liberal anser jag det vara en självklarhet att Sverige håller den personliga integriteten högt. För mig som ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är frågorna av speciell betydelse, eftersom nämnden har uppdraget att värna integritet och rättssäkerhet ur ett medborgarperspektiv vad gäller rättsväsendets användning av hemliga tvångsmedel. Läs gärna nämndens första årsberättelse, som jag skrev om för en dryg månad sedan.

Inga kommentarer: