tisdag 16 juni 2009

Ny skollag i socialliberal anda

Igår presenterade utbildningsministern tillika Folkpartiets partiledare Jan Björklund förslaget till ny skollag. Många bra förslag som ger kommande elever bättre kunskaper och större trygghet, vilket är nödvändigt för individen och för Sverige.

Jan Björklund och Folkpartiet beskylls ibland för att ha lämnat den socialliberala ideologin för en slags kravliberalism. Min uppfattning är att krav på individen är förenligt med socialliberalism om politiken samtidigt innehåller omtanke och empati. I den nya skollagen visas det tydligt. Några exempel är skärpta krav på att skolan ska ta fram åtgärdsprogram för stöd till de elever som behöver extra stöd liksom en förstärkt elevhälsovård. Att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och en tydlig koppling till Barnkonventionen i alla delar av utbildningen är andra socialliberala värderingar, som finns i förslaget. I höst fyller Barnkonventionen 20 år (under FP:s landsmöte, faktiskt) så det känns extra lämpligt att betona barnets bästa i den nya skollagen.

Inga kommentarer: