fredag 2 januari 2015

Region Östergötland

Fr o m igår - den 1 januari 2015 - övergick Landstinget i Östergötland och regionförbundet Östsam till Region Östergötland. Därmed kommer frågor som regionens arbetsmarknad, kompetensfrågor, samarbetet med näringslivet, kultur med flera regionalutvecklingsområden att finnas på ett ställe. Och därtill beslutas av ett direktvalt organ.
Just det sistnämnda har vi folkpartister i Östergötland jobbat för under många år. Visst har mycket bra uträttats av Östsams organisation. Men den politiska organisationen har varit tung och otymplig och till syvende och sist har de stora övergripande besluten egentligen hanterats av varje kommun vad det innebär av kompromissande utifrån att kommunerna har olika politiska majoriteter. Visst är kompromisser och konsensus bra men ibland måste politiska beslut tas med enbart ett regionpolitiskt perspektiv som ledstjärna trots att det inte gillas av alla olika kommunstyren.

Idag byttes skylten på förvaltningshuset i Linköping. Glädjande nog finns blåklinten kvar som symbol. Även huset är detsamma som det jag hade min arbetsplats i ett halvår efter att jag kom till Linköping sommaren 1971. Under åren som kommunalråd i Linköping har jag haft anledning att delta på många möten i det som fram till nu benämnts Landstingshuset och kunnat konstatera att det inte är helt olikt heller inomhus. Men nu är huset alltså Regionens Hus, se Corren.

Inga kommentarer: