måndag 28 mars 2011

Kvinnojourernas ideella engagemang ovärderligt

Kvinnojouren i Motala berättade i fredags att de allt som ofta får samtal från företag som vill veta vad en kvinnojour gör. Detta har skapat oro för att Kvinnojourerna kan bli utkonkurrerade.
Av den anledningen blev jag kontakt av Radio Östergötland eftersom Linköping är en kommun som upphandlar verksamhet av olika slag och av olika entreprenörer.
Lyssna på inslaget här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=504&artikel=4421074.

Mitt svar är att det ideella engagemang, som finns hos Kvinnojourerna, aldrig kan ersättas av vare sig kommunal eller privat verksamhet. Men det är viktigt att skilja ut olika verksamheter till skydd och stöd för kvinnor. Kommunerna bedriver idag skyddat boende (såväl akutboende som permanentboende) och ett sådant boende kan också drivas av annan på uppdrag av och med avtal från en kommun. Men som sagt - Kvinnojourernas ideella engagemang ska ha fortsatt stöd och gärna öka.

Inga kommentarer: