torsdag 11 november 2010

Hemlöshet

Den lokala TV 24NT (NorrköpingsTidningar) har haft en serie om hemlösa i Norrköping. I dagens inslag jämfördes hemlösas situation i Norrköping och Linköping. Därför var jag inbjuden i egenskap av ordförande i omsorgsnämnden att svara på frågor om hur kommunen tacklar bostadssituationen för bl a missbrukare.

Genom lättillgängliga förebyggande insatser med stor valfrihet för den enskilde vad gäller stöd inkl behandlingshem samt boende, boendestöd och gott samarbete med hyresvärdar saknar Linköping "riktigt hemlösa" d v s personer som helt saknar tak över huvudet.

Vill Du veta lite mer kring detta se inslaget i 24NT/Corren http://www.corren.se/24corren/#category=5054508&date=latest&clip=5423754&startTime=0m0s

Inga kommentarer: