söndag 6 juni 2010

Köpläge

"Köpläge" kunde Linköpingsborna läsa på Correns förstasida i veckan som gick. Vad handlade då detta om? Jo, att kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) är beredd att öppna för en diskussion om försäljning av Cloetta Center. Intresse för köp finns från LHC.

Jag delar Pauls uppfattning att en diskussion bör föras om möjlig försäljning. Men en mängd förutsättningar måste vara uppfyllda innan en sådan idé kan förverkligas.

Inga kommentarer: