lördag 10 april 2010

Hundar i vård och omsorg


I en debattartikel idag i Aftonbladet beskrivs nyttan av att använda hundar i vård och omsorg. Debattörerna menar att forskning finns som visar att vårdhundar kan ersätta medicinering av gamla människor i vårdboenden. Man skriver vidare att svensk vård och omsorg måste bli bättre på att använda djur för att göra människor glada, lugna och friska.

Enligt forskningen lär det också vara så att vi hundägare har större chans att klara en hjärtinfarkt. Vi lär också har lägre blodtryck än icke-hundägare. Och visst förgyller vår lilla Louie (se bilden) min och makens vardag. Huruvida han bidrar till nivån på blodtrycket vet jag dock inte.

Vad jag saknar hos debattörerna är att de inte analyserar problemen kring allergi och djur. Både för de som bor och för de som arbetar måste det finnas en garanti att djuret inte ökar deras besvär. Jag tror säkert att allergiproblem kan undvikas. Men medvetenheten om riskerna måste finnas. I debattartikeln föreslås inrättande av ett Kunskapscenter och kanske tänker man sig att där ska ingå också hanteringen av allergifrågan.

Jag funderar på om vi i Linköpings kommun ska skaffa oss en policy för djurhållning i vård- och omsorgsboenden. Den skulle i så fall också innehålla riktlinjer för hur hantera när en person vill ha en egen hund eller annat djur t ex en katt. Det är inte alltid så enkelt som att säga att "du får själv ta ansvar för djurets skötsel". Ett visst ansvar måste oundgängligen hamna hos personalen. Att låta någon få skaffa ett djur och det sedan inte fungerar med den praktiska skötseln kan göra ont värre.

Inga kommentarer: