måndag 1 mars 2010

Märklig prioritering vid snöröjning

Hela vintern har jag undrat över varför det ser ut att vara snöröjt på cykelbanorna i kommunen samtidigt som gator och gångbanor har varit snöbelagda långt efter att snön slutat falla. Idag fick jag förklaringen. På fråga från handikapprörelsen vid ett möte berättade en ledamot i Teknik- & samhällsbyggnadsnämnden att direktiven är att först ska cykelbanorna röjas, därefter gatorna och på tredje plats kommer gångbanor. Motivet till denna märkliga prioritering: Linköping är en cykelstad!

Ja, visst och det är bra med bra cykelbanor. Men gatorna används inte bara av privatbilister! De används av kollektivtrafiken, räddningsfordon, färdtjänsten och all annan nyttotrafik. Och vill kommunen stimulera människor att inte ta bilen så är alternativet för de allra flesta att åka buss snarare än att cykla, kan jag tro. I alla fall vintertid.

Möjligheten att gå ut är alltid reducerad vintertid för gamla människor med svårigheter att gå och för personer med funktionsnedsättning som använder rullstol. Men varför göra det svårare än nödvändigt? Att lågprioritera gångbanor är helt orimligt. Också handikapparkeringarna har misskötts. Många snöröjare vet tydligen inte att en sådan P-plats ska vara bredare än de vanliga parkeringsplatserna. Då kan man naturligtvis inte ploga halva och lägga upp snö på den andra halvan!!

Man får vad man beställer. Därför måste en rejäl översyn göras inför nästa upphandling av vinterväghållning. Nu blir det en skrivelse från det kommunala handikapprådet till berörd nämnd med krav inför nästa vinter. Den kan tyckas avlägsen. Men dels ska skrivningen göras medan alla minns hur det varit i vinter och dels lär upphandlingar göras i god tid.

Inga kommentarer: