fredag 29 januari 2010

Opinionsmätning

Opinionsmätningar är inte valresultat. Det ska alltid sägas. Men nog känns det uppmuntrande att efter all denna kanonad av anklagelser om omänsklig sjukförsäkring, så minskar de rödgrönas försprång i senaste opinionsmätningen. Förhoppningsvis blev det tydlig för väljarna att oppositionens förslag till försäkring är sämre för Sverige och svenskarna än den som Alliansregeringen genomfört. Även om också den behöver hanteras med mer empati av både politiker och myndigheter.

Bedömare menar att ju mer som presenteras av de rödgrönas politik desto mindre väljarstöd. Det vore ju skönt om väljarna nu försöker analysera politiska förslag, oavsett varifrån de kommer, och inte bara svälja retoriken. För en gångs skull kanske socialdemokraterna inte kommer att lyckas med att säga ett och mena ett annat. Som t ex skattefrågan, där (S) bedriver en våldsam propaganda om jobbskatteavdraget men samtidigt har godtagit nästan alltihop i sina skuggbudgetar. Skuggbudgetar, som sällan läses av väljarna i gemen.

I dagens opinionsmätning, redovisad i DN, syns också att miljöpartiets glans börjar falna. Klimatfrågan diskuteras knappast alls längre. Kanonvintern tyder inte på att att vi håller på att få ett varmare klimat i Sverige. Effekterna från framgången i EU-valet klingar av.

Män och kvinnor väljer olika visar mätningarna. Inte alla naturligtvis men tillräckligt många inom varje kön för att det ska ge utslag i resultat. Jag har inte djupstuderat i vilka avseenden åsikterna är könsbundna men jag tycker mig veta att kvinnor ofta anser att politiker talar för mycket ekonomi, behov av en stram budget och liknande.

Jag tror att det är sättet att uttrycka sig som får kvinnor att reagera. Alla förstår nog att utan ordning och reda i rikets eller kommunens ekonomi så finns det heller inte resurser till skola, vård och omsorg. Vi som företräder politiken måste beskriva denna sanning med mer empati. Då tror jag att också kvinnor tilltalas av budskapen.Andra som bloggat om detta: Seved Monke, Anne-Marie Ekström

Inga kommentarer: