onsdag 4 november 2009

Sprututbytesprogram rekommenderas

Sprutbyte för narkomaner en viktig folkhälsofråga skriver idag tre generaldirektörer (DN). De tre är inte vilka GD som helst utan företrädare för Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet. Skribenterna refererar till positiva resultat i Finland men också att rekommendationer finns från WHO, FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella Röda Korset och Världsbanken att använda sprututbytesprogram för att effektivt minska smittspridningen av hiv och hepatit.

Intressant med detta utspel. I Sverige finns dylika program i Malmö och Lund och sedan några år tillbaka har alla landsting möjlighet att införa dem om man vill. Men i stället för att använda sig av möjligheten att ge de mest utsatta drogmissbrukarna möjlighet till hälsovård och förhindra smittspridning så ifrågasätts huruvida det är rätt eller inte. Nu visar det sig att sprututbytesprogram kan vara ett av många inslag i ett förebyggande folkhälsoarbete rörande drogmissbrukare.

Inte minst har debatten nyligen förts i mycket frän ton inom mitt eget parti, Folkpartiet. Kanske kan den dämpas något nu även i Stockholm (se Mark Klambergs blogg). Självklart ska Sverige ha en fortsatt mycket restriktiv narkotikapolitik. Men enligt dagens debattartikel behöver inte det ena utesluta det andra. Personligen har jag sedan länge tyckt att erfarenheterna från Lund och Malmö borde vara tillräckliga för att pröva på fler håll. Att nu få stöd i åsikten genom dagens artikel känns bra.

Inga kommentarer: