onsdag 23 september 2009

Kameror minskar inte brott

Fler och fler kameror övervakar oss. Men kameror minskar inte våldsbrotten visar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i en ny undersökning. Det ligger mycket i vad en företrädare för Skånepolisen säger i DN idag "Våldsbrott har med alkohol och sinnesstämning att göra. När folk blir förbannade tittar de sig inte om efter en kamera innan de slår någon på käften."

Den nu aktuella BRÅ-rapporten har utvärderat Landskronas 16 kameror på fem gator i centrum. Ingen minskning av våldsbrotten kan noteras på dessa gator, enligt BRÅ.

Så debatten om kameraövervakning som nytta i brottsbekämpningen eller som ett hot mot människors integritet går vidare.

Inga kommentarer: