måndag 8 juni 2009

Reflektioner dagen efter

Börjat dagen med att att gratulera. Dels maken som fyller år och dels mitt parti Folkpartiet och alla våra duktiga och hårt arbetande EU-valskandidater och alla andra valarbetare i partiet. Känns också bra att första valet med vår nye partiledare Jan Björklund blev en framgång. Grattis Janne! Att valdeltagandet skulle bli högre än tidigare har jag skrivit om flera gånger och så blev det också. På torget, vid dörrknackning i bostadsområden och på andra ställen där jag mött väljare så har intresset varit större än tidigare.

Naturligtvis har Marit Paulsen betytt mycket för FP:s framgång. Men, som valforskaren Sören Holmberg, underströk i går kväll, så har väljarna också uppskattat att vi vet vad vi vill bidra med i Europasamarbetet och vågar stå för det. Dessutom har både Jan och andra kandidater varit synliga och tydliga i debatten och samtalen med väljarna.

I Linköping är framgången inte lika stor som i riket totalt. En orsak tror jag kan vara Piratpartiets framgång just här. Det är ett ansvar för ett liberalt parti att värna integritetsfrågorna och där har vi inte varit helt tydliga vare sig lokalt eller nationellt. Integritetsfrågor är inte bara fildelning.

Jag är glad åt att FP är det största borgerliga partiet i fyra av fem valkretsar i Skäggetorp. I en valkrets (Nygård) är valdeltagandet dryga 42 %. Det visar att människor i stadsdelar med traditionellt lägre valdeltagande visst är intresserade av att rösta bara partierna bryr sig om att informera.

Oroväckande är att Sverigedemokraterna gått framåt även i Linköping. Alla partier har tillsammans med väljarna ett ansvar att hejda en fortsatt utveckling i den riktningen. Vi måste avslöja deras falska budskap och visa väljarna vad Sverigedemokraternas syften egentligen är.

Inga kommentarer: