lördag 27 juni 2009

Flygplatser i Östergötland mm

En eller två flygplatser i Östergötland?
Corren skriver idag på ledarplats om käbblet mellan moderaterna i länet rörande flygplatsfrågan.Och visst är det övertoner från (M) i Norrköping men nog är underligt att det inte går att involvera flyget i samarbetet kring kommunikationer i Fjärde storstadsregionen. Låsningen finns i alla partier i de båda städerna. För några år sedan var diskussionen om en eller två flygplatser i länet "het". Många frågade sig om det var rimligt att att finansiera två stycken med 4,5 mils avstånd från varandra.
Visst är det bekvämt att ha flyget nära både för företagen på de båda orterna och för oss vanliga resenärer. Men är det rimligt ur kostnadssynpunkt? Staten har uppenbarligen bedömt att så inte är fallet. Och kanske inte kommuninvånarna i Linköping respektive Norrköping skulle tycka det heller om man blir medveten om hur många kommunala skattemiljoner som läggs på de båda flygplatserna i respektive kommun.
Om enighet kunde uppnås om en flygplats så skulle den totala skattefinansieringen troligen kunna minskas åtskilligt. Men det tycks vara en utopi!

Barns villkor
En annan intressant rubrik i dagens Corre är "Behöver barn verkligen en pappa" (Niclas Ericssons krönika). Han refererar en undersökning i Danmark rörande hur barn mår som växer upp i en lesbisk familj. Det visar sig att dessa barn har mindre behov av vård för depression, personlighetsstörningar och anorexi än de som växer upp i s.k. kärnfamiljer. Både forskarna och Niclas funderar kring orsakerna.
För min del tror jag att det mest avgörande är att homosexuella föräldrar har förberett sitt föräldraskap så mycket mer än vad som är vanligt i andra förhållanden. I debatten om homosexuellas möjligheter att adoptera, som rasade för några år sedan, hävdade motståndarna ofta att bara ett barn hade en mamma och en pappa som helst levde i ihop så hade detta barn per automatik det bra.
Men tyvärr är detta inte alls en självklarhet. Jag har sysslat med socialpolitik i 20 år. Tyvärr måste jag säga att jag har få illusioner kvar beträffande vuxna människors förmåga att sätta barnens behov av trygghet först.

Lex Sarah utvidgas
Regeringen vill utvidga Lex Sarah så att alla områden inom socialtjänsten omfattas. Exempelvis kommer vård av barn/ungdomar och missbruksvård att omfattas. Ett bra initiativ!

Inga kommentarer: