tisdag 5 maj 2009

Slarvigt språkbruk, eller?

Vilka ord som används för att beskriva händelser och företeelser påverkar människor. Orden ger associationer. Inte minst märks det vad gäller medias ordval. Idag skriver Corren att kommunens kultur- och fritidsnämnd beslutat att "sälja ut" biblioteksfilialer. Folk tror naturligtvis att kommunen inte kommer att ha rådighet över dessa i fortsättningen. Men så är det ju inte alls. Nämnden kommer - efter upphandling - att utse en entreprenör för varje aktuell filial. Denne entreprenör, eller utförare av biblioteksverksamhet om man så vill, får avtal med nämnden under ett antal år. Således ingen "utförsäljning".

Ett annat exempel som jag ofta reagerat på i olika media är användningen av ordet "sparka" när anställda sägs upp. Där är inte ordvalet direkt felaktigt men onödigt grovt, kan jag tycka. I vissa fall kan det också vara felaktigt eftersom varsel inte nödvändigtvis kommer att leda till uppsägning för alla inblandade.

Medvetna ordval eller "bara" ett slarvigt språkbruk?

Inga kommentarer: