fredag 8 maj 2009

Jämställdhetens baksida

Metro skriver idag att tjejvåldet har fördubblats. Alltså att tjejer misshandlar i allt högre grad. Man misshandlar bland annat andra tjejer och våldet är mycket grovt. Forskaren Peter Gill beskriver det som att tonårstjejer visar tendenser till att ha anammat "manlig vedergällningsmoral". Gill menar att det är olycklig konsekvens av jämlikhetssträvandena.

Kanske var det naivt att tro att ökad jämställdhet bara skulle handla om positiva effekter som t ex att killar skulle bli mindre våldsbenägna. Men allting har en fram- och en baksida. Nu är det bara att bita i det sura äpplet och se till att samhällets insatser för att minska våld i allmänhet och bland ungdomsgrupper i synnerhet inriktas mot båda könen.

Inga kommentarer: