fredag 17 april 2009

Regeringens yrkesvuxplatser tycks räcka

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tillsammans med Thomas Östros (S) högljutt klagat över att regeringen inte givit pengar till tillräckligt antal platser i yrkesvux. Nu visar det sig enligt Dagens Samhälle att kommunerna är nöjda med tilldelningen från regeringen och skolminister Jan Björklund (FP). Kommunerna hade ändå inte klarat att starta fler platser, enligt Skolverket. Det är t o m tveksamt om de platser som finns kommer att hinna starta till hösten. Varför skulle regeringen låsa pengar till outnyttjade utbildningsplatser?

SKL gör sitt bästa i sin roll som kommunpolitikernas fackföreningsorganisation!

Inga kommentarer: