tisdag 24 mars 2009

SaminförA

Igår var jag på en invigning av projektet SaminförA i Linköping. Ett unikt projekt för samverkan kring personer med neuropsykiatriskt funktionshinder med målsättning att komma i arbete eller studier. Detta är verksligen angeläget. Dessa personer har alltför länge "ramlat mellan stolarna" trots resurser och insatser på olika håll i samhället. Deltagare i projektet är Neuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna i Linköping, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Linköpings Samordningsförbund medverkar med projektmedel.

Inga kommentarer: