måndag 24 november 2008

Bragdguldet till Jonas Jakobsson naturligtvis

Nu är det dags för nominering till årets bragdguld och också till Jerringpriset. Självklart har jag röstat för Jonas Jakobsson, Östergötlands duktige skytt med ett antal guldmedaljer både i årets Paralympics och tidigare. Idag skriver Svd om jämförelsen mellan deltagare i OS och i Paralympics. För några månader sedan skrev jag tillsammans med partikollegorna Mathias Sundin och Hans Backman en artikel om detta, se nedan.

Bragdguld även till Paralympier en självklarhet
När OS-året 2008 summeras för svenskt vidkommande kan vi konstatera att framgångarna inte helt motsvarat förväntningarna sett på totalen. Men flera individuella prestationer har varit i verklig toppklass. Inte minst gäller det Paralympics. Fem guld, varav tre tagna av skytten Jonas Jakobsson, 3 silver och 4 brons blev resultatet. Sverige blev bästa nordiska nation och utöver Jonas Jakobsson gjordes storartade insatser av bl a Anders Olsson i simning.

Flera stora priser däribland Svenska Dagbladets bragdguld delas ut varje år. Ett år med olympiska spel är det naturligtvis extra spännande. Tyvärr skiljs på de vanliga olympiska spelen och paralympics vid bedömningen av förtjänta kandidater. Det är dags att ändra på den förlegade synen nu.

Idrotten är vår största folkrörelse. Den engagerar, entusiasmerar, fostrar och får människor att växa. Alla människors behov av idrott och motion måste behandlas likvärdigt och med respekt. Mycket arbete återstår för att även personer med funktionsnedsättning ska kunna idrotta och motionera på likvärdiga villkor. Själva funktionsnedsättningen i sig kan också betyda att större hinder måste övervinnas för att utöva idrott. Här är de professionella inom handikappidrotten goda förebilder. I en artikel på Svenska Handikappidrottsförbundets hemsida skriver tre elitidrottare tillsammans med SHI:s sportchef ”Dags att höja kraven på handikappidrotten”. Deras budskap är att utan samma krav på handikappidrottare som på andra idrottsutövare på elitnivå kommer handikappidrotten att förbli isolerad från den övriga idrottsfamiljen.

Vi delar den uppfattningen. Flera av de nu aktiva har också både i år och vid tidigare paralympiska spel visat att de är väl i klass med elitidrottare utan funktionsnedsättning. Därför borde det nu vara en självklarhet att i bedömningen till årets stora idrottspriser räkna in förtjänta deltagare i Paralympics. Med sexton guldmedaljer i skytte varav tre i årets tävlingar står sig Jonas Jakobsson väl i konkurrensen om 2008 års Bragdguld.

Mathias Sundin (fp), oppositionsråd, Norrköping
Linnéa Darell (fp) fd riksdagsledamot Östergötland
Hans Backman (fp) idrottspolitisk talesman och riksdagsledamot Gävleborg

Inga kommentarer: