fredag 5 augusti 2016

Riksrevisorerna sitter kvar!?

Riksrevisorerna - de två som inte redan avgått - sitter kvar enligt besked från KU efter dagens förhör. Var väl ganska oväntat kan jag tycka. Både att KU redan är klara med analysen av de svar de fått lyssna till och att ledamöterna anser att de båda riksrevisorerna nu ska ordna upp den oreda som tycks råda. Och därtill återskapa förtroendet!
Jag är i grunden ingen vän av att kräva folks avgång så snart misstag begåtts. Oftast kan det vara ett mer kännbart "straff" att vara kvar och reda upp det man ställt till med. Men Riksrevisionen är inte vilken myndighet/förvaltning som helst.

Finns anledning att närmare ta del av skälen till KU:s slutsatser för att försöka förstå hur återskapandet av förtroendet ska kunna lyckas.

Inga kommentarer: