fredag 5 augusti 2016

Riksrevisorerna i KU-förhör idag

Riksdagens konstitutionsutskott får väl anses ha ett unikt möte idag. KU har kallat de tre riksrevisorerna för att de ska få ge syn sin på bland annat de uppgifter som DN:s granskning under sommaren redovisat. KU-ledamöterna har naturligtvis en rad kompletterande frågor att ställa.

Man kan med fog påstå att det är - eller åtminstone borde vara - en extraordinär händelse. Riksrevisionen infördes som ett oberoende organ underställt Riksdagen. Myndigheten har ingen styrelse och ingen chef. Ansvaret är delat på tre personer, de tre riksrevisorerna. Rekryteringen sköts av KU. En sådan självständig organisation ställer extra höga krav på att de personer som rekryteras inte bara är välmeriterade rent yrkesmässigt. De ska också vara oförvitliga till sin personlighet om man nu kan uttrycka det så.

Om Dagens Nyheters avslöjanden är korrekta i alla dess delar så har omdömet brustit både hos de tre riksrevisorerna själva men också hos konstitutionsutskottets rekryterare d vs enskilda ledamöter.

Om KU:s granskning bekräftar det som nu är känt så behövs ett rejält omtag avseende organisation av en riksrevision. Eftersom åtminstone delar av detta kräver grundlagsändring, vilket bara kan ske med ett val emellan, så måste under tiden en fungerande och trovärdig revision tillsättas utifrån nuvarande regelverk såvitt jag kan förstå.

Blir intressant att ta del av dagens förhör.

Inga kommentarer: