onsdag 10 augusti 2016

Fortfarande stora brister i psykiatrisk vård och omsorg

ÖstgötaCorrespondenten har i ett antal artiklar skildrat tillståndet inom psykiatrin i regionen. En av artiklarna handlar om Emma som inte orkade leva vidare.
I en mycket tänkvärd debattartikel idag kommenterar Börje Pettersson de brister som redovisats i artiklarna. Börje Pettersson är ordförande i IFS Linköping (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) samt i HSO Linköping (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) och har lång erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet.

Pettersson menar att beslutsfattare (politiker och profession) håller frågorna om psykisk ohälsa på avstånd. Hur kan bristerna annars tillåtas fortgå? Det är inget nytt att psykiatrins insatser är otillräckliga.

Jag kan bara instämma och, som tidigare ansvarig politiker, skämmas å mina egna och kollegors vägnar. Efter Milton-utredningen var en rejäl vidräkning med hur lågprioriterad psykiatrin varit i Sverige. Många förslag till förbättringar gavs och en hel del utvecklingsarbete startade. Pengar skickades med från staten till framförallt utbildning av personal. Krav på samverkan mellan landsting och kommun ställdes, vilket ledde till att gemensamma handlingsplaner utformades och beslutades. Där ingick bl a regler kring att en samordnad individuell plan (SIP) skulle användas.

Just kring SIP-en fanns stora förväntningar från patienthåll. För brist på samordning ansågs vara en av de stora bristerna. Därför blev jag mycket förvånad - och besviken - över att samordnad individuell plan inte tycks tillämpas i den utsträckning - och ibland inte alls uppenbarligen - som är nödvändig. Och som ålagts professionen från politiskt håll.

Ett stort problem inom offentlig verksamhet är det långdragna tjänstemannautredande för att "göra verkstad" av politiska beslut. Visst, jag förstår, att det behövs rutiner för tillämpning. Men ska det behöva ta upp emot ett år, som inte alltför sällan är fallet, innan dessa rutiner är på plats.  

Jag hoppas, precis som Börje Pettersson skriver, att dagens ansvariga politiker ryter till och kollar att  besluten om samordning också tillämpas.

Inga kommentarer: