onsdag 24 augusti 2016

Broavgift i Motala

Nu har jag betalt avgifterna för sommarens resor över Motalabron. De som påstår att staten är en hård indrivare av dessa avgifter tycker jag överdriver. Avin från Transportstyrelsen damp ner i vår brevlåda drygt fem veckor före sista dag då pengarna ska finnas på myndighetens konto. God framförhållning tycker jag. De flesta räkningar ska väl betalas inom 30 dagar.
Förseningsavgift är 300 kr, inte 500 som påståtts i media. Visst, påminnelse om ej inbetald avgift är kanske brukligt och det tillämpar inte staten i det här fallet. En kostnad som myndigheten avstår. Inte helt fel när nu aviseringen sker i så god tid kan jag tycka.

Att åka över Motalabron betalar jag gärna för. Dels för den vackra utsikten men framförallt för att Motalas invånare nu, efter 70 år (!!) slipper den tunga genomfartstrafiken mitt i stan. 1942 antogs den första planen för en bro, den s.k. Skepparpinan.

lördag 20 augusti 2016

Tiggeriförbud inte lösningen! Bättre med krafttag i EU-samarbetet

De senaste dagarna har debatten om förbud mot tiggeri eller inte ska införas i Sverige blossat upp igen. Då detta nog kan bli ett ganska långt inlägg vill jag direkt säga, att jag är helt emot ett förbud. Ingen tigger för att slippa jobba. Man tigger för att det är den enda försörjning som står till buds! Sverige måste i stället för förbud arbeta än intensivare inom EU för att sätta press på framförallt Rumänien och Bulgarien. De samarbetsavtal som regeringen förra året träffade med Rumänien respektive Bulgarien kommer inte att ge effekt inom de närmaste åren. Dessutom tycks regeringen mist tron på sin egen förmåga att åstadkomma något via dessa avtal. Det är beklagligt.

Regeringen, eller åtminstone delar av den nämligen socialdemokraterna, diskuterar nu frågeställningen offentligt. "Vi måste få bort det. Det strider mot den svenska modellen" säger Stefan Löfvén. Alltså, allt som händer i Sverige år 2016 och som, enligt Stefan Löfvén, inte kan rymmas inom "den svenska modellen" ska bekämpas och helst förbjudas. Visst finns det mycket att värna om i den svenska modellen men när världen förändras så måste väl också Sverige påverkas, eller? Tiggeri på öppen gata har inte setts här på många år. Men betyder det att det inte finns fattiga människor? Nog kan vi se personer samla tomburkar i papperskorgar och rota kring i soptunnor, eller hur? Nog ser vi människor sova i trappuppgångar för att de är hemlösa. Även om hemlösheten kan ha många orsaker så är brist på pengar till hyra ett skäl.

När vi svenskar nu under ett antal år sett tiggare utanför butiken när vi fredagshandlar, då mår vi dåligt. I början dövade de flesta av oss samvetet med en slant i muggen. Men tiggarna fortsatte ju att sitta där och ge oss dåligt samvete trots att statsministern säger att de inte passar in i den svenska modellen. Och nu tycks han ha svenskarna med sig jämfört med för två år sen. Aftonbladet redovisar i en aktuell genomförd opinionsundersökning att 57 % tycker att ett förbud är ett bra förslag. I september 2014 var motsvarande siffra 38 %.

Varför är tiggarna (eller EU-migranterna som de flesta valde att kalla dem för tidigare) här? Den frågan tycks helt bortglömd. Innan vissa sydeuropeiska länders ekonomier kollapsade, sökte sig arbetslösa rumäner och bulgarer (oftast romer) till dessa länder. Där gick det ofta att få tillfälliga jobb under kortare tid. Med den ekonomiska krisen i Sydeuropa vändes blickarna mot Norden bl a Sverige. Den fria rörligheten inom EU gav fler möjligheter. Vad de inte visste var att några tillfälliga jobb som kunde ge pengar i handen att skicka hem inte finns här. Så vad göra? Jo, tigga.

Och nu har en majoritet av svenskarna tröttnat på att se fattiga människor och då är vissa politiker snabba att haka på opinionen. Förbjud tiggeriet så kanske några förlorade röster till Sverigedemokraterna i förra valet återvänder 2018. Framförallt tycks det gälla socialdemokrater och moderater. Widar Anderssons krönika i Corren idag tar upp detta avseende socialdemokraterna.

Men löser det några problem? Kan Sverige förvägra dem att komma hit? Nej, i varje fall inte om man inte tänker ta strid i EU om den fria rörligheten. Alltså kommer fattiga och arbetslösa rumäner och bulgarer förmodligen fortsätta komma även om de blir färre. Ska Sverige ändra på möjligheten att försörja sig på kortvariga jobb? Knappast bl a på grund av det strider mot den svenska modellen. Konsekvens blir alltså att en redan överbelastad polis ska gripa dem. Och ett lika överbelastat rättsväsende ska se till att de blir dömda. Det visar med all önskvärd tydlighet att ett förbud inte är lösningen.tisdag 16 augusti 2016

Samhället blundar när ett ensamkommande barn försvinner

I dagens ÖstgötaCorrespondenten beskriver Carina Mattson under Ordet fritt hur hon upplevt att samhället blundar för att ensamkommande barn försvinner. En av Carinas 16-åriga elever, som är ett ensamkommande barn, kom en dag inte till skolan. Och inte heller de följande dagarna. Det gick veckor och nu månader. Svaren från polis och andra myndigheter har mest varit ett konstaterande att ja, de (dvs de ensamkommande barnen) försvinner ju allt emellanåt.
Carina jämför med hur samhällsapparaten drar igång - med rätta - när en "vanlig" 16-åring försvinner.

Det är lätt att instämma med Carina besvikelse över MyndighetsSverige i denna situation. Är det så vi ska ha det? Svaret bör vara ett självklart Nej. Regeringen har givit Barnombudsmannen (BO) i uppdrag att ta reda på varför ensamkommande barn försvinner. Det är bra. Tyvärr förväntas svaret förrän mitten av december nästa år. Hur många hinner försvinna och lämnas åt sitt öde av svenska myndigheter fram till dess?

Ensamkommande barn under 18 år ska bo i familjehem eller HVB-hem (Hem för vård och boende). Jag hör ibland människor säga att dessa ungdomar, som har klarat av den långa och svåra flykten från t ex Afghanistan till vårt land, nog kan klara sig själva här också. De anses starka. Och så kan det vara åtminstone för en del av dem. Men traumatiska upplevelser kan göra sig påminda när den unge väl kommit till målet. För alla gäller också att komma in i det nya hemlandets förutsättningar, lära sig språket, gå i skolan, välja sin framtid med jobb och studier och - förhoppningsvis - nya vänner. Då behöver även en 16-åring som klarat en flykt ensam en familj och eller ett annat boende med människor runtom som bryr sig. Därför är det oroande att Regeringen nu aviserar andra ekonomiska förutsättningar för kommunerna avseende boende för dessa barn och ungdomar. Att effektivisera system är aldrig fel. Men om det i detta fall betyder mindre tillgång till personal för ensamkommande barn med behov av trygghet då är förslaget feltänkt.måndag 15 augusti 2016

Turkiet tillåter sex med barn

Det är helt obegripligt att ett land kan tillåta att sex med 12-åringar blir lagligt såsom nu sker i Turkiet. Förutsättningen för lagligheten att barnet ska "ge sitt samtycke" är så absurt så man tror inte att det är sant. Författningsdomstolen var inte enig. Sex ledamöter av totalt tretton röstade emot. Ändringen gjordes alltså med en rösts övervikt.
Tidigare har åldersgränsen varit 15 år. Nu sänks den alltså till 12 år!! Motiveringen är att med den gamla regeln behandlades alla brott kring sex med barn lika oavsett om barnet var fyra år eller femton. Majoriteten i domstolen anser tydligen att från tolv års ålder är ett barn moget att "ge samtycke" till sexuellt umgänge.

Turkiet har slagit in på en väg som för landet långt, långt bort från en möjlighet till EU-medlemsskap istället för tvärtom. Detta domstolsbeslut tillsammans med diskussionen om införande av dödsstraff samt landets hantering av misstänkta efter statskuppen gör att ett turkiskt EU-medlemsskap "inte finns på kartan i dagsläget", som Liberalernas Birgitta Ohlsson uttrycker i Expressen igår.

lördag 13 augusti 2016

Heja svenska fotbollstjejer i Rio de Janeiro!

För några dagar sen kritiserade jag på min blogg svenska damfotbollslaget i OS för en alltför svag insats. Jag ville se skärpning. Och så blev det! Corren och alla andra media är idag lyriska. Extra kul är det förstås för oss östgötar att en spelare från Vadstena, Stina Blackstenius, blev matchhjälte.
Så nu ser vi alla fram emot semifinalen. Vågar vi också tro på final? Jo, visst!

Ministeravgång

Gymnasieminister Aida Hadzialic avgår efter att åkt fast för rattfylleri. DN och många andra media rapporterar efter presskonferensen. "Jag hade räknat på att jag hade förbränt det" (vinet, alltså) säger hon. Men så går inte att tänka även om det finns beräkningar, som visar på att det tar ungefär 5-6 tim att förbränna ett par glas vin. Det finns en mängd skäl att inte lita på sådana beräkningar. Alla människor är olika. Samma person kan ha olika "förbränningsförutsättningar" olika dagar/tillfällen.

Det synsätt som Aida Hadzialic beskriver är tyvärr ganska vanligt. Inte minst har det blivit det i samband med utvecklingen av s.k. After Work.

Även om jag anser, precis som många andra uttrycker, att det är synd att en kompetent kvinna lämnar sitt uppdrag, så har hon inget val. Dåligt omdöme brukar sällan vara skäl till avgång men när det kombineras med brott då är det enda vägen. Och rattfylla är ett brott. Ett brott som tyvärr många människor tar ganska lätt på. Men det är ett brott som kan leda till att andra människor kan bli skadade för livet eller till och med dö.

torsdag 11 augusti 2016

Nya regler för kräftor har missuppfattats

Jag påminde ju häromdagen i min blogg att det är dags för kräftor igen. Fortfarande talar man faktiskt om kräftpremiär i början av augusti trots att reglerna om första datum för kräftfångandet avskaffats.
Inför årets "premiär" har det skrivits mycket om EU-förslaget om strängare reglering kring hantering av signalkräftor. I media har påståtts att de svenska kräftskivorna nu går mot sin död på grund av EU. Och EU-kritikerna har tacksamt tagit emot att man nu fått ytterligare ett argument för Sverige att, likt Storbritannien, lämna EU.

Men så dyker det upp en person som läst direktiven ordentligt. I dagens ÖstgötaCorrespondenten säger Olavi Ruuskanen på Klosterdelikatesser utanför Vadstena att påståendena om att traditionen med kräftskivor kommer att försvinna på grund av EU är enbart dumhet. Det finns redan idag en sträng reglering kring signalkräftan. Ruuskanen menar att om de nya direktiven kan leda till bevarandet av den lilla stam av flodkräftor som finns kvar i Sverige är det bara bra.

En viss oro kopplat till direktiven känner dock även Olavi Ruuskanen. Det gäller regler kring transporter. Men han tror att kräftbranschen i Sverige, Norge och Finland i så fall kommer att få dispens.

onsdag 10 augusti 2016

Fortfarande stora brister i psykiatrisk vård och omsorg

ÖstgötaCorrespondenten har i ett antal artiklar skildrat tillståndet inom psykiatrin i regionen. En av artiklarna handlar om Emma som inte orkade leva vidare.
I en mycket tänkvärd debattartikel idag kommenterar Börje Pettersson de brister som redovisats i artiklarna. Börje Pettersson är ordförande i IFS Linköping (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd) samt i HSO Linköping (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) och har lång erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet.

Pettersson menar att beslutsfattare (politiker och profession) håller frågorna om psykisk ohälsa på avstånd. Hur kan bristerna annars tillåtas fortgå? Det är inget nytt att psykiatrins insatser är otillräckliga.

Jag kan bara instämma och, som tidigare ansvarig politiker, skämmas å mina egna och kollegors vägnar. Efter Milton-utredningen var en rejäl vidräkning med hur lågprioriterad psykiatrin varit i Sverige. Många förslag till förbättringar gavs och en hel del utvecklingsarbete startade. Pengar skickades med från staten till framförallt utbildning av personal. Krav på samverkan mellan landsting och kommun ställdes, vilket ledde till att gemensamma handlingsplaner utformades och beslutades. Där ingick bl a regler kring att en samordnad individuell plan (SIP) skulle användas.

Just kring SIP-en fanns stora förväntningar från patienthåll. För brist på samordning ansågs vara en av de stora bristerna. Därför blev jag mycket förvånad - och besviken - över att samordnad individuell plan inte tycks tillämpas i den utsträckning - och ibland inte alls uppenbarligen - som är nödvändig. Och som ålagts professionen från politiskt håll.

Ett stort problem inom offentlig verksamhet är det långdragna tjänstemannautredande för att "göra verkstad" av politiska beslut. Visst, jag förstår, att det behövs rutiner för tillämpning. Men ska det behöva ta upp emot ett år, som inte alltför sällan är fallet, innan dessa rutiner är på plats.  

Jag hoppas, precis som Börje Pettersson skriver, att dagens ansvariga politiker ryter till och kollar att  besluten om samordning också tillämpas.

tisdag 9 augusti 2016

Bonusregn över Arlas ledning

De senaste dagarna har rapporterats om mejerijätten Arlas bonusregn över VD och andra toppchefer i bl a Affärsvärlden och Expressen/Dina Pengar. Arlas ägare, Sveriges mjölkbönder, har däremot en alltmer ansträngd ekonomi. Många har dessutom avvecklat sin verksamhet på grund av det allt lägre mjölkpriset till den som producerar, alltså bonden.

Jag handlar Arlas Eko minimjölk (gula paket). På paketet läser jag följande annons: "Det är vi Arlabönder som äger Arla. Därför kan vi garantera dig att våra produkter är gjorda med omtanke om våra kor, naturen och dig. Allt Arla tjänar går till oss bönder. Tack för att Du köper vår mjölk!"
Under finns en logga, se nedan.

På nätet finns denna logga och en liknande text som i mjölkpaketsannonsen.
Det är vi Arlabönder som äger Arla. Märkningen Bondeägda är ett sätt att göra det ännu tydligare för våra konsumenter. För vi är stolta över vårt kooperativ och den mjölk vi levererar.
Vi vågar lova att våra produkter alltid är gjorda med omtanke om korna, naturen och dig som konsument. Oavsett vilken av våra produkter du väljer och vilken stad eller butik du än handlar i så går allt Arla tjänar tillbaka till oss. Det gör att vi kan fortsätta utveckla våra jordbruk och verka för ett Sverige med öppna landskap.
Tack för att du köper vår mjölk!

Jag kan inte låta bli att undra över följande del av texten: ....går allt Arla tjänar tillbaka till oss.

Att det kostar att driva ett företag som Arla förstår jag. Men jag får inte ihop detta fortsatta bonusregn, böndernas tidigare egna uttalanden om allt ökande ekonomiska problem och ovanstående annonstext. Hoppas någon vill förklara för en som inte fattar. @arlasverige, @ bondeägda, @FoljStaffanDanielsson

måndag 8 augusti 2016

Dags för kräftor

Idag hinner jag inte skriva något. För Dig som ändå kollar in på bloggen så påminner jag om att det nu är dags för kräftor igen.
I morgon - förmodligen sent - kommenterar jag nyheter av olika slag. Till dess ha det gott!
 

söndag 7 augusti 2016

Hemliga asylboenden

Enligt Dagens Nyheter och även SvD planerar Migrationsverket att öppna tre hemliga asylboenden i höst. Hemliga på grund av de hot och trakasserier mot den sortens boenden som förekommit.
Jag förstår den goda tanken att de som redan är utsatta för hot och trakasserier i sitt hemland och därför är på flykt ska slippa uppleva det här.
Men är det så vi ska ha det i Sverige? Att de som använder sin rätt att få möjligheten till asyl prövad inte ska kunna känna trygghet under denna väntan. Att deras boende måste hemlighållas under en väntan som måste vara frustrerande nog i sig.

Tyvärr är det inte bara enskilda individer som hotar och trakasserar. Senast i helgen har vi på sociala medier kunnat se att en SD-ledamot i riksdagens justitieutskott på fullt allvar vill begränsa asylsökandens yttrande- och demonstrationsfrihet när de vistas i Sverige. Partiets uppfattning tycks enligt andra företrädares uttalanden vara, att asylsökanden bör vara inlåsta till deras ansökan är behandlad. Partiet vill alltså ändra lagstiftningen i en riktning som helt strider mot mänskliga rättigheter (SvD).Tydligare kan det väl inte bli vilket samhälle vi skulle få om SD:s inflytande skulle öka i svensk politik.

Sverige i OS - både glädje och sorg

Lite nytt - med betoning på lite - från OS. Fantastiska Sarah Sjöström med olympiskt rekord på 100 meter fjärilsim. Stort GRATTIS och lycka till med fortsättningen! Aftonbladet, DN, Expressen

Illa, illa däremot. Svenska fotbollsdamer. Förlust med 1-5 mot Brasilien. Visserligen är Brasilien ett jättebra lag men ändå!? Nej, det duger inte. Skärpning till nästa match! Aftonbladet, DN

lördag 6 augusti 2016

OS-invigning - modeuppvisning, eller?

Igår invigdes OS-spelen 2016 i Rio de Janeiro. Olympiska spel ska bidra till förbrödring/-systring (om man nu kan säga så) och förstås idrottsprestationer. Ofta med förväntningar på nya rekord. Ingivningen är startskottet och förväntas ge den feststämning och känsla av gemenskap som de olympiska spelen ska vara.

Fast just nu undrar jag om mediaföreträdare betraktar OS-invigningen som någon slags modevisning. Varför annars dessa kommentarer till varje lands klädsel som t e x Svenska Dagbladet och Expressen? Den sistnämnde har t o m en bedömare med betygssättning i antal getingar!!
Dåligt, tycker jag. Avstå från betygssättningen nästa gång!

fredag 5 augusti 2016

Riksrevisorerna sitter kvar!?

Riksrevisorerna - de två som inte redan avgått - sitter kvar enligt besked från KU efter dagens förhör. Var väl ganska oväntat kan jag tycka. Både att KU redan är klara med analysen av de svar de fått lyssna till och att ledamöterna anser att de båda riksrevisorerna nu ska ordna upp den oreda som tycks råda. Och därtill återskapa förtroendet!
Jag är i grunden ingen vän av att kräva folks avgång så snart misstag begåtts. Oftast kan det vara ett mer kännbart "straff" att vara kvar och reda upp det man ställt till med. Men Riksrevisionen är inte vilken myndighet/förvaltning som helst.

Finns anledning att närmare ta del av skälen till KU:s slutsatser för att försöka förstå hur återskapandet av förtroendet ska kunna lyckas.

Riksrevisorerna i KU-förhör idag

Riksdagens konstitutionsutskott får väl anses ha ett unikt möte idag. KU har kallat de tre riksrevisorerna för att de ska få ge syn sin på bland annat de uppgifter som DN:s granskning under sommaren redovisat. KU-ledamöterna har naturligtvis en rad kompletterande frågor att ställa.

Man kan med fog påstå att det är - eller åtminstone borde vara - en extraordinär händelse. Riksrevisionen infördes som ett oberoende organ underställt Riksdagen. Myndigheten har ingen styrelse och ingen chef. Ansvaret är delat på tre personer, de tre riksrevisorerna. Rekryteringen sköts av KU. En sådan självständig organisation ställer extra höga krav på att de personer som rekryteras inte bara är välmeriterade rent yrkesmässigt. De ska också vara oförvitliga till sin personlighet om man nu kan uttrycka det så.

Om Dagens Nyheters avslöjanden är korrekta i alla dess delar så har omdömet brustit både hos de tre riksrevisorerna själva men också hos konstitutionsutskottets rekryterare d vs enskilda ledamöter.

Om KU:s granskning bekräftar det som nu är känt så behövs ett rejält omtag avseende organisation av en riksrevision. Eftersom åtminstone delar av detta kräver grundlagsändring, vilket bara kan ske med ett val emellan, så måste under tiden en fungerande och trovärdig revision tillsättas utifrån nuvarande regelverk såvitt jag kan förstå.

Blir intressant att ta del av dagens förhör.

torsdag 4 augusti 2016

Hård FN-kritik mot Sverige igen

FN-kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter riktar på nytt skarp kritik mot Sverige för att inte leva upp till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Kritiken refereras bland annat i tidningen Dagen.

Kritiken avser de nya asyllagarna, samernas rättigheter som ursprungsfolk och begränsningarna inom personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar.

Beträffande personlig assistans rekommenderar kommittén staten att ompröva de ekonomiska nedskärningar och de behörighetskriterier som gäller rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar, vars rättigheter borde väga tyngre än ekonomiska överväganden.

Ylva L Hartmann, folkrättsexpert på Fonden för mänskliga rättigheter, även kallad MR-fonden, säger i artikeln, att ett övergripande problem i regeringens hållning till den här FN-konventionen är att regeringen hanterar rättigheterna som "politiska överväganden och något som man kan prioritera bort i besparingar". Och det är ju precis så som alla berörda och också vi som är engagerade för denna fråga nu upplever. Den verkliga bekräftelsen på att det är så regeringen ser på denna rättighetslagstiftning är finansminister Magdalena Anderssons uttalande om att besparingar måste ske på assistansersättningen på grund av det omfattande flyktingmottagandet.

Hartmann lyfter också regeringens ofta förekommande hänvisning till det kommunala självstyret. "Det gör att man kan dribbla bort en del av de här frågorna" säger hon.

Jag utgår från, inte minst mot bakgrund av Sveriges omfattande insatser för en plats i FN:s säkerhetsråd, att svenska regeringen anser FN och dess olika organ och konventioner är värda respekt. Dock har de berörda departementen (Social- resp Kultur) avböjt att kommendera FN-rekommendationerna till Sverige. Jag hoppas att detta avböjande beror på semester och inte på nonchalans.

onsdag 3 augusti 2016

Konstruktiva samtal hellre än mediaträta!

Chefsåklagarna i Linköping och Norrköping talar i gårdagens Corren om systemkollaps på grund av att Polisen inte hinner utreda brott. Det påverkar naturligtvis rättssäkerheten. Vissa fall läggs ner när utredandet brister. Andra drar ut på tiden. Misstänkta sitter häktade utan att veta vad som händer. Och - inte minst - brottsoffer drabbas. Chefsåklagarna vill att politikerna dvs regeringen ger Polisen mer resurser.

Polisen i Östergötland svarar i samma tidning att man inte känner igen sig i beskrivningen av situationen. Menar att omorganisation tar tid.

Idag ställer östgötariksdagsledamoten Staffan Danielsson, Centerpartiet,  en fråga till ansvarig minister Anders Ygeman. Danielsson kommenterar i Corren.

Det är självklart väldigt oroande att situationen är så ansträngd. Många människor kommer i kläm. Ett i alla delar fungerande rättssystem är grunden för demokratin. Även om jag tycker att bildandet av en Polismyndighet i Sverige i stället för som tidigare en i varje län var riktigt, så kan man undra om den behövde leda till något liknande "hela havet stormar" inom hela Polis-Sverige.

Att det behövs mer resurser till Polisen och troligen också andra delar av rättsväsendet är ganska naturligt. Brottsligheten har ändrat karaktär på ett sätt som Sverige inte är riktigt förberett för. Vidareutbildning av olika slag behövs. Och sannolikt också fler människor.

Men mer budgetpengar löser inte det akuta problemet som åklagarna pekar på. I det korta perspektivet borde polis och åklagare sätt sig ner och föra konstruktiva diskussioner om hur hitta lösningar NU.

tisdag 2 augusti 2016

Slut på ledigheten

Augusti! Visserligen sista sommarmånaden enligt almanackan. Men ordet "sista" är en markering av att nästa månadsskifte då är det höst. Nu räds inte jag hösten. Den kan vara helt fantastisk med alla trädens färger. Men dagarna blir kortare och solen inte längre lika värmande. Så är det bara. Och intåget i hösten bekräftar också att ännu ett år snart har gått.

Min blogg har haft semester, en lång sådan. Numera är det bloggen som har semester. Inte jag. För jag är inte längre i s.k. arbetsför ålder d v s pensionär. Och då anses man ha semester året runt. Men vi är inte så många som ser det så faktiskt. Även om man inte lönearbetar så är nog de flesta som orkar sysselsatta med något.

Ja, det var några reflektioner så här i slutet av sommaren. Nu kommer bloggen och jag att aktivera oss igen. Såg någon kommentar om att denna sommar varit den mest nyhetsrika på länge. Annars brukar ju media tala om nyhetstorka den här tiden på året. Men inte i år alltså. Sen kan jag tycka att hellre nyhetstorka än en del av denna sommars nyheter. Terrordåd bland annat i Nice, Orlando i USA och i en kyrka i Frankrike skulle vi alla gärna varit utan.

En stor händelse var ju folkomröstningen i Storbritannien om fortsatt medlemskap i EU eller inte. Att Brexit skulle bli verklighet ville många av oss inte tro. Jag skrev lite kortfattat om det i mitt sista blogginlägg före sommaruppehållet http://linneadarell.blogspot.se/2016/06/brexit-vart-tog-fredstanken-vagen.html. Sedan folkomröstningen har Storbritannien fått ny regering och många britter känner stor osäkerhet inför landets framtida förhållande till övriga Europa. Kommer att bli intressant att följa under hösten.

Intressant att följa fram till början av november blir även presidentvalet i USA. USA:s utveckling är alltid viktigt för omvärlden i och med dess roll som ledande stormakt. Men detta presidentval är alldeles speciellt av flera skäl. En god sak är att för första gången kan en kvinna bli USA:s president. Att USA för åtta år sedan fick en färgad president var stort. Om Hillary Clinton blir USA:s nästa president är minst lika stort. Det skulle få stor betydelse för bilden av att flickor och pojkar, kvinnor och män har lika möjligheter. Och inte bara i USA utan runt om i många länder. Även för unga människor i Sverige.

Det andra goda om Hillary Clinton och Demokraterna vinner presidentvalet är att den mest olämpliga presidentkandidaten som skådats i USA, nämligen Donald Trump, försvinner från den politiska arenan. Den senaste galenskapen denne man uttalat är att Hillary "är djävulen"http://www.dn.se/nyheter/varlden/trump-kallade-clinton-for-djavulen/. Bedömare menar att årets presidentvalkampanj kommer att bli den mest smutsiga och grova någonsin. Vilket är lätt att tro. Tyvärr kommer även Demokraterna och Hillary Clinton delta i detta. Dock inte så grovt hoppas jag verkligen.

Nu vill Louie ha sin lunchpromenad. Så det blir allt för nu.