måndag 4 januari 2016

Kostnadsjakt sker på olika grunder

Efter tre veckor publicerade idag Corren min artikel om hur regeringen respektive Försäkringskassan bedömer orsakerna till kostnadsökningarna inom assistansersättningen resp sjukförsäkringen. Kommentera gärna!

fredag 1 januari 2016

Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år

I år 2016 har Sverige en födelsedag väl värd att fira, nämligen Tryckfrihetsförordningens tillkomst 1766. Det är detta historiska riksdagsbeslut från december 1766 som är grund för vår möjlighet som medborgare att fritt uttrycka tankar och åsikter i tryckt form utan myndigheters rätt att förhandsgranska eller på annat sätt utöva censur. Då infördes även offentlighetsprincipen dvs rätten att offentliggöra allmänna handlingar utan att straff kunde utdömas.
Correns avgående chefredaktör Anna Lindberg skriver om denna för vår demokrati så betydelsefulla förordning (Corren 31/12-15).
En person som bör nämnas särskilt i samband med Tryckfrihetsförordningens tillkomst är Anders Chydenius. Om hans roll i detta sammanhang kan man läsa i skriften Riksdagen, en svensk historia, av Stig Hadenius.