tisdag 29 december 2015

Inför 2016

 Önskar alla ett Gott Nytt År! Låt oss hoppas att de som nu är på flykt finner en fristad någonstans i världen. Tyvärr är vårt land inte längre en möjlig fristad. Låt oss också hoppas att den lilla glimt av chans till fredssamtal beträffande Syrien som kunnat skönjas de senaste veckorna kommer att leda till riktiga fredssamtal.

 


tisdag 8 december 2015

Öresundsbron förblir öppen

Häromdagen bloggade jag om att det är orealistiskt och dumt att stänga Öresundsbron för att hindra flyktingar att komma in i Sverige. Igår sågade Lagrådet hela propositionen och inte minst delen om stängning av Öresundsbron. Och idag meddelar regeringen att den delen tas bort eftersom det saknas majoritet i riksdagen för förslaget.

Eftersom Lagrådet har allvarlig kritik mot hela förslaget, alltså inklusive ID-kontrollerna på bussar och tåg, så är jag besviken över att inte partierna backar också på den delen. Men det värsta scenariot var ändå en stängd bro och det är nu undanröjt, skriver bl a DN.

söndag 6 december 2015

Vad driver svenska flickor till IS?

Olika media (Corren, DN) berättar idag om en svensk gymnasiestuderande flicka, som rymt hemifrån i veckan, för att ansluta sig till IS. Flickan är, enligt media, född och uppvuxen i Sverige. Efter anmälan från föräldrarna blev hon efterlyst och är nu gripen i Österrike.

Man kan uppröras över att svenskar av båda könen söker sig till en terrororganisation som IS. Men den viktigaste frågan bör vara: VARFÖR? Vad är det som lockar? Vilka livsmål har dessa ungdomar och vilken samhällsutveckling vill de bidra till? Ytterst handlar det ju om ställningstagande för ett samhälle som ingen som växt upp i en demokrati skulle kunna tänka sig att leva i. Och än mer förvånar det mig att ett antal svenska flickor är beredda att slåss för den typ av stat som IS företräder. Av alla förlorare i Islamiska statens samhälle så är ju kvinnorna de mest drabbade!

Vad händer nu efter gripandet? Vem/vilka kan övertyga flickan om att hon valt fel väg? Varken polis eller socialtjänst kan förväntas klara det. Och i tonåren brukar inte föräldrar vara de vuxna som ungdomarna lyssnar mest på. Förhoppningsvis återvänder hon till sina gymnasiestudier. Med en klok skolledning och engagerade ämneslärare kan diskussionerna om samhällsutvecklingen i världen leda till att både denna flicka och andra elever inser att framtiden ligger inte i att förverkliga de budskap som IS förmedlar.

fredag 4 december 2015

Stäng inte Öresundsbron!

Att Sveriges regering tappat greppet om hur möta den stora flyktinginströmningen har stått klart en tid. Men att den blivit så desperat att man på fullt allvar vill skaffa sig ett snabbspår i lagstiftningen som ger möjlighet att stänga Öresundsbron om inte flyktingströmmen minskar med de åtgärder som redan föreslagits är ofattbart. Navet i Malmö-Köpenhamnregionen sen länge och pendlingsväg för tusentals människor dagligen! Läs kommentar i dagens Aftonbladet.

Utöver den dagliga arbetspendlingen finns det en mängd andra argument mot en stängning av bron. Kostnader för alla privatpersoner som drabbas, för näringslivet inkl trafikföretagen för att nämna några av de omedelbart negativa effekterna. Och de öppna gränserna inom EU och rätten för människor att ta sig till ett land för att söka asyl. Även om flera andra EU-länder har brustit och brister fortfarande genom taggtrådsstängel och andra hinder så är det inget skäl för Sveriges regering att fullständigt "tappa huvudet". Fler länkar http://www.di.se/artiklar/2015/12/3/regeringen-redo-stanga-oresundsbron/ och http://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-vill-stanga-oresundsbron/.

Dessutom äger inte Sverige ensamt Öresundsbron! Jag antar att den svenska regeringen inte har fått klartecken från den andra ägaren Danmark.

Med all respekt för att höstens situation inneburit och innebär fortfarande stora påfrestningar för det svenska samhället bör vi som medborgare kunna förvänta oss att regeringen håller huvudet så kallt att man inte på fullt allvar är beredd att besluta om isolering mot omvärlden. Argumentet att tydliggöra för övriga EU-länder att Sverige inte kan ta emot fler känns som en bortförklaring. Nog har väl det budskapet gått fram de senaste veckorna!

torsdag 3 december 2015

3 december - Internationella funktionshinderdagen: ointressant för media?

År 1992 beslutade FN:s generalförsamling att inrätta den Internationella funktionshinderdagen (eller handikappdagen, som var dåtidens vokabulär) för att främja förståelsen i världen för människor som lever med olika funktionsnedsättningar. Självfallet var också tanken att levnadsvillkoren skulle förbättras. I tjugofyra år har dagen uppmärksammats den 3 december. Så borde ske även idag men hur är det egentligen?

Jag roade mig med att granska vilken uppmärksamhet dagen får i media idag. Väldigt ovetenskapligt i och för sig och väldigt få tidningar. Men ändå. Hittade 0 (!) artiklar. Kan det bero på att så mycket annat - flyktingfrågan framförallt - har större dignitet i medias nyhetsbevakning? Jag skulle kunnat tro det om jag hade hittat ett antal artiklar och reportage från tidigare år kring Internationella funktionshinderdagen. Jag hittade en från förra året. Övriga två som härrörde sig från 2012!

Så det där med att främja förståelse och belysa levnadsvillkoren får uppenbarligen skötas av funktionshinderorganisationerna och andra mer engagerade i detta välfärdsområde. Och så sker också. När jag googlar hittar jag aktiviteter. Och hittar faktiskt en tidning som dagen till ära har en gästkrönikör som uppmärksammar funktionshinderområdet. Tidningen är NU. Och krönikören är Lise Lidbäck. Tyvärr finns inte krönikan i digitalform. Men skaffa gärna pappersupplagan.

Det finns ljuspunkter som redovisas inför den här dagen ändå. Ett exempel är den statliga Demokratiutredningen med Olle Wästberg som ordförande som nyligen presenterade ett förslag om hur inflytandet för personer med funktionsnedsättning kan förbättras ur ett demokratiperspektiv. Svaret är: extra tid för personlig assistans ska kunna beviljas för politiska uppdrag. Läs Assistanskolls intervju med Olle Wästberg.

Nätverket Funktionella Liberaler, där jag själv ingår i nätverksstyrelsen, ger en beskrivning av vardagen för personer med funktionsnedsättning i världen, i ett inlägg på Facebook.

Ett år kvar till Internationella funktionshinderdagen 2016. Vi som känner till dagen och tycker att den är värd att uppmärksammas har ett uppdrag. Inte bara att fortsätta arbetet för bättre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning bland annat kring ökad tillgänglighet i samhällets olika delar utan att också lyfta frågorna till offentlighetens ljus.

onsdag 2 december 2015

Den nya "kommunpolisen"

För två dagar sen (30/11-15) skrev jag att Polisen sannolikt behöver en större budget.  Igår i bland annat SVT säger rikspolischefen Dan Eliasson, när han var kallad till riksdagens justitieutskott, att det sannolikt behövs uppåt 1000 nya poliser för att klara alla nya åtaganden. Dock nämner han inte det jag förespråkade nämligen ett utökat lokalt polisarbete i form av närpoliser.

I gårdagens ÖstgötaCorresponden (1/12-15) beskriver företrädare för Polisfacket hur bekymmersam situationen är. Till stora delar beroende på omorganisationen till en polismyndighet för hela landet men också i jämförelse med hur arbetsuppgifter förändrats. T ex är gatulangningsgruppen i Östergötland med sju specialkunniga poliser rörande narkotika nu nedlagd. I stället förväntas alla poliser i yttre tjänst arbeta mot narkotika.

Känns mycket märkligt ur ett medborgarperspektiv.Något som borde vara prio ett i polisens lokala arbete så är det att ha kompetens för och tid till narkotikaspaning. Och att i samverkan med övriga samhällsaktörer hinna jobba förebyggande.

I Correns artikel beskrivs att vid närpolisens nedläggning år 2011 fanns 25 närpoliser bara i Linköping. De nya områdespoliserna blir 15 och då ska de också hinna tjänstgöra i Kisa och Åtvidaberg. Färre jämfört med för 5 år sen ska dessutom ses mot att stan växt och fortsätter att växa. Som kommunalråd påtalade jag ofta att med en växande stad(befolkning) följer även viss ökning av sociala problem bl a narkotikaproblem. Det verkar inte ledande personer inom polisen ta hänsyn vid planering och dimensionering.

I nämnda Corre-artikel finns en intervju med den nya "kommunpolisen". D v s en polis som blir bryggan mellan polisen och civilsamhället. Uppdraget är att knyta kontakter och relationer med politiker, tjänstemän, skolföreträdare, föreningar och andra för att höra vad de önskar få polisens hjälp med. Det är en viktig uppgift och sådana kontakter t o m formaliserade sådana har funnits ganska länge i Linköping s.k. samverkansöverenskommelser. Detta arbetssätt har varit framgångsrikt att i viss mån stärka tryggheten för kommuninvånarna. Men det kan aldrig ersätta närpolisen, personen som med områdeskännedom och engagemang för sitt område, möter de boende i alla åldrar och skapar förtroende. Polisen blir en tillgång i vardagen för medborgarna och inte bara någon som tillkallas när brott begås. Jag kan bara upprepa "hellre människoögon än kamera- och drönarögon" för att skapa trygga miljöer.