tisdag 19 augusti 2014

Skojarföretag lurar gamla

Idag skriver Östgöta Correspondenten om ett teleskojarföretag som inriktar sig på att sälja teleabonnemang till gamla människor. Utöver att den gamle blivit lurad får det ofta också konsekvenser för tryggheten genom att befintligt trygghetslarm slutar fungera då det befintliga abonnemanget bryts.
Till och från avslöjas dylika företag. Brottslig verksamhet är alltid avskyvärd. Och att inrikta verksamheten speciellt mot gamla människor och dessutom deras trygghet är än mer avskyvärt!

Inga kommentarer: