torsdag 14 augusti 2014

Inget förbud mot tiggeri

Igår föreslog en moderat riksdagsledamot från Göteborg att tiggeri på svenska gator och torg borde förbjudas. Vad skulle det tjäna till kan man fråga sig? Hjälper det på något sätt människorna som tagit sig hit för att få ihop till försörjning för sig och sina barn? Nej, naturligtvis inte. Kommer deras hemländer, framförallt Rumänien och Bulgarien, att inse att de bättre måste se till att deras medborgare får jobb och ett drägligt socialt liv med ordentliga bostäder och skola för barnen? Nej, knappast. Skulle ett antal svenskar känna sig bättre till mods när de slipper påminnas om att den riktigt stora fattigdomen finns nära oss? Ja, sannolikt. Enligt någon undersökning tycker 56 % av svenska folket att tiggeri borde förbjudas. Ska politiker inte lyssna på folket? Jo, men inte alltid. Sverige är med i EU. Vi har nyss valt parlamentariker som kan och ska påverka och bidra till förändring. Vi som företräder politiska partier har ett ansvar att sprida kunskap om förutsättningarna för de människor som söker sig hit. Inom EU har alla länders medborgare rätt att vistas i vilket land som helst under tre månader. Kan man försörja sig kan längre vistelse vara möjlig.
Min utgångspunkt som socialliberal och företrädare för Folkpartiet är att när tiggarna, eller EU-migranterna som jag hellre vill kalla dem, vistas här, så ska de behandlas väl och få den hjälp de behöver. Samtidigt ska vår regering och svenska EU-parlamentariker påverka deras hemländer att ta ansvar för sina medborgare och att använda de ekonomiska medel som finns genom EU-medlemskapet för att skapa jobb, bostäder och utbildning för alla deras medborgare.

 Läs gärna mina tidigare inlägg kring EU-migranter och hur vi i min kommun Linköping hanterar frågan:
http://linneadarell.blogspot.se/2014/01/eu-migranter-i-sverige.html
http://linneadarell.blogspot.se/2014/01/harbarge-oppnas-i-linkoping-for-eu.html

Inga kommentarer: