söndag 17 augusti 2014

En likvärdig skola i hela landet

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Svensk skola genomgår nu det största reformskiftet sen folkskolan infördes på 1840-talet. Men det tar tid att vända utvecklingen. Dels för att förändringar alltid är svårt, särskilt för de som påverkas mest och för de som ska genomföra dem. Dessutom behövs en "grundskolegeneration" av elever för att verkligen kunna bedöma om resultaten förbättrats. D v s elevens väg genom skolsystemet från år 1 till 9. Det är orsaken till att oppositionspartierna nu försöker ta poäng i valrörelsen genom att påstå att svensk skola inte har förbättrats. Men, säger vi från Folkpartiet, mycket har skett och positiva resultat kommer att visa sig successivt.
Många reformer är således under genomförande efter att Folkpartiet haft ansvar för utbildningsdepartementet de senaste åtta åren. Men mer behövs som t ex att säkra en likvärdig skola över hela Sverige. Sverige har 290 kommuner av mycket varierande storlek. Det är inte möjligt att alla kan ha kompetens att var för sig förbättra varsitt skolväsende.

Inga kommentarer: