söndag 31 augusti 2014

Kris, kaos och nyval om de rödgröna vinner valet

Socialdemokraternas partiledare i SVTs utfrågning: Höjning av restaurangmomsen kommer inte att innebära färre jobb i branschen. De ungdomar och andra som fått jobb (ett antal 1000) när Alliansregeringen sänkte denna moms blir inte arbetslösa eftersom de utför ett arbete, de slår inte dank. Hur tänkte Löfven?
Att kanske restaurangen tappar kunder om det blir betydligt dyrare att gå på krogen och därmed minskad lönsamhet som i sin tur betyder färre anställda vill inte Stefan Löfven (S) erkänna. Naturligtvis förstår han, som gammal fackföreningsföreträdare att färre kunder leder till färre anställda i företag. Han fick till något om att med fler i arbete så kommer fler ha råd att gå på krogen. Oavsett kostnaden uppenbarligen.

Intressant också att allt som socialdemokrater och miljöpartiet inte är ense om, om de bildar regering, tycks Löfven tro att han kan skriva propositioner på egen hand och sen få igenom genom att ha förvissat sig om majoritet i riksdagen. Rent tekniskt är det väl möjligt men det är ju väldigt respektlöst uttryckt inför en eventuell regeringsbildning.
Att (MP) skulle acceptera ett sådant förhållningssätt i alla de stora frågor där de båda partierna har nästan helt motsatta åsikter är inte sannolikt.

Att (V) skulle bli ett problem för Löfven är knappast troligt. Jonas Sjöstedt har redan "sålt" eventuell makt i och med de uttalanden han gjort de senaste dagarna. En gång i historien har (V) fällt en s-ledd regering. Det var under Lars Werners tid och det handlade om strejkrätten.

Men även om Vänsterpartiet redan börjat backa på sina krav så är det däremot mycket sannolikt att en eventuell regering med (S) och (MP) inte blir långlivad. Kris, kaos och nyval väntar om hörnet om olyckan är framme den 14 september.

fredag 29 augusti 2014

Sverige bör söka medlemsskap i Nato

Häromdagen bloggade jag om försvarpolitiska debatten i Linköping, där NATO frågan diskuterades. FPs representant i debatten, Allan Widman, berättade då att Folkpartiet länge tyckt att Sverige bör bli medlem i NATO. Idag skriver partiledare Jan Björklund (FP) om detta i sitt Nyhetsbrev.

onsdag 27 augusti 2014

Försvarspolitisk debatt i Linköping

Flygvapenmuséet i Linköping anordnade i kväll en försvarspolitisk debatt med riksdagspolitiker från samtliga partier varav flera från Östergötland. Folkpartiet företräddes av Allan Widman, riksdagsledamot från Malmö och FPs talesperson i försvarsfrågor sedan länge. Och en av de mest kunniga politikerna på området, vilket också var mycket tydligt i kvällens debatt.
Debatten handlade framförallt om mer eller mindre pengar till försvaret men också om svenskt medlemskap eller inte i NATO. Mycken diskussion om Ukraina och Ryssland och vad Putin kan ta sig för framöver. Kommer Putin att närma sig de baltiska länderna och vilken roll kommer då Gotland att få?
Hemkommen efter debatten kunde jag konstatera att regeringen imorgon kommer att föreslå riksdagen ett än närmare samarbete mellan Sverige och NATO, vilket betyder att gemensamma övningar kan ske på svensk mark. SVT, Svd.

Folkpartiet har sedan flera år tillbaka landsmötesbeslut på att förorda svenskt medlemskap i NATO. Sen länge finns ett nära samarbete, vilket inte alltid framgår i informationen till svenska folket. På senare tid har dock fler partier än Folkpartiet valt att tala klarspråk.
Nu föreslår regeringen att ett ytterligare steg tas. Få se hur länge det dröjer innan medlemskap är moget att föreslås från samtliga regeringspartier och socialdemokraterna. Försvarspolitiken hör ju till ett av de områden där så breda politiska överenskommelser som möjligt är angelägna.
Vänsterpartiet kommer dock aldrig att medverka till ett NATO-medlemskap. Torbjörn Björlund (V) hade svårt även i kvällens debatt att riktigt på allvar instämma i att Ryssland under Putins ledning utgör en risk för utvecklingen i vårt närområde. Ränderna går aldrig ur, tydligen.

måndag 25 augusti 2014

Ännu ett obegripligt avslag på personlig assistans

Idag bloggar jag om Oscar, som fått timtalet för sin personliga assistans sänkt trots att Oscar, som han säger, "jag är densamme". Sänkningen är kraftig. Hela 27 timmar färre per vecka i grundläggande behov, som i Oscars fall handlar bland annat om hjälp att äta och hjälp att kommunicera.
Oscar är född med ett flerfunktionshinder i form av en cp-skada av typ "spastisk bilateral cerebral pares med dyskinetiska inslag".
Oscar är bara ett exempel på hur Försäkringskassans förändrade praxis successivt de senaste åren har slagit undan fötterna på personer med livslånga och omfattande funktionsnedsättningar.
I Almedalen i somras lyssnade jag på företrädare för Försäkringskassan, som aviserade att en översyn ska ske kring dels minuträknandet och dels två-årsomprövningarna. De sistnämnda betyder att vartannat år görs en ny utredning kring individens behov. I vissa fall kan det vara rimligt medan det i andra fall (de flesta faktiskt) inte finns någon som helst anledning att tro att förbättring skett. En svår och omfattande, livslång funktionsnedsättning blir inte bättre med åren. Oftast tvärtom. Ju äldre personen blir desto mer besvärande blir funktionsnedsättningen. Precis som vi alla får fler krämpor med åren.
Folkpartiet har sedan länge föreslagit att dessa ständiga omprövningar förändras. Där det klart framgår redan vid första utredning att funktionsnedsättningens omfattning inte kommer att minska behöver inte fullständig utredning göras fler gånger. I den mån det kan vara befogat med en ny utredning senare i livet måste intervallet vara betydligt längre än två år.
Att omprövning ska ske vartannat år är reglerat i lagen (LSS). Om nu Försäkringskassan kommer fram till att föreslå en lagändring så måste regeringen lyssna!

Vad händer med Oscar nu då? Ja, han överklagar naturligtvis och hoppas att förvaltningsrätten ska vara klokare än Försäkringskassan. I väntan på resultatet av överklagandet kommer kommunen d v s Bromma stadsdelsnämnd att stå för kostnaderna så att Oscar kan behålla sin assistans. Heder åt Bromma stadsdelsnämnd!
Och om förvaltningsrätten går på samma linje som Försäkringskassan? Ja, då blir Oscar ytterligare en i raden av alla de som förlorat sin personliga assistans utan rimliga skäl. Och då blir det än mer nödvändigt att regeringen måste förtydliga lagstiftningen (LSS) såsom Folkpartiet föreslagit.
Läs mer om Oscar i dagens DN.

söndag 24 augusti 2014

Ordningsbetyg i skolan

I den senaste PISA-undersökningen nådde svensk skola en topplacering nämligen i att ha oro och stök i klassrummen på lektionerna! Vad betyder det för elevernas möjligheter att använda lektionerna till kunskapsinhämtning? Ja, tänk dig själv. Varje gång du försöker höra vad som sägs på ett arbetsmöte på jobbet eller när du själv försöker delta i en diskussion så störs mötet av kollegor som pratar med varandra eller i mobilen. Eller du är på kurs för att lära dig ett nytt datasystem eller en ny arbetsmetod men mesta tiden försvinner på grund av andras pladder. Nej, det skulle inte accepteras. Men i många skolor och klasser får det pågå. Jag tror inte att någon egentligen vill ha det så men trots det så fortgår det ändå. Och har gjort det länge, alltför länge. Många elever har drabbats. Lektionstiden känns bortkastad. Och alla elever kan inte ta igen den förlorade kunskapsinhämtningen på sin fritid. Och färre vill jobba som lärare. Jobbet blir inte meningsfullt.
Det finns ytterligare en sida av dessa ordningsproblem. Barn/ungdomar som under hela skoltiden tillåts ha ett uppträdande som inte tar hänsyn till omgivningen riskerar att inte förstå vad som krävs i den vägen när de så småningom kommer ut på en arbetsplats. Många arbetsgivare vittnar om brister i att hålla arbetstider och allmänt uppträdande.

Folkpartiet har sen länge uppmärksammat ordningsproblemen i svensk skola. Bl a har möjlighet  införts för lärare att stoppa användandet av mobiltelefoner på lektionerna. Ett problem tycker jag är att det inte råder enighet i hur ordningsproblemen kan minskas. Visst finns elever som kan ha "skäl" till försen ankomst, ointresse för undervisningen som gör att de hellre sysslar med annat under lektionerna etc. Och de ska naturligtvis ha stöd och hjälp som leder till att de kommer tillrätta med sina problem. Men vi måste också inse att all stökighet i klassrummen inte kan hänföras till sådana orsaker.

Att återinföra ordningsbetyg har avvisats från lärarhåll - eller åtminstone från deras organisationer. Och jag kan förstå att uppgiften kan kännas svår. Jag har inte alltid varit övertygad om möjligheten och nyttan. Men ju mer jag sett och hört från både elevers och lärares vardag har jag blivit övertygad. På många håll finns ingen annan utväg. Svensk skola och svenska elever kan inte vara bäst i oordning!

Nu äntligen har Jan Björklund och Folkpartiet lyckats övertyga övriga Allianspartier om att ge möjlighet för skolor att ge skriftliga ordningsomdömen. Jan Björklund beskriver förslaget och argumenten för införandet och vad som mer behöver göras i sitt Nyhetsbrev.

onsdag 20 augusti 2014

Medborgarförslag: "folkomrösta om tiggeriet"

Partiet Spiritvs Neronis i Linköping med en kandidat på sin lista till kommunfullmäktigevalet i höst kräver i ett medborgarförslag att en folkomröstning ska hållas om "tiggeriet". Motiven är att "tiggeriet" är vanprydande och inhumant inslag i stadsbilden.Man häpnar över vilken människosyn som återspeglas i ett sådant uttalande. Och för vem är "tiggeriet" inhumant? Förmodligen menar fullmäktigekandidaten att det är besvärande för Linköpingsborna att det finns fattiga människor nära oss. För mig är det inhumant att ett land som t ex Rumänien behandlar sina medborgare så illa att många av dem tvingas tigga för att försörja sin familj.
Nu kommer det självklart inte att folkomröstas om "tiggeriet". Däremot kommer Linköpings kommun att fortsätta arbetet tillsammans med Stadsmissionen och andra organisationer att ge hjälp till EU-migranterna så länge de vistas här och samtidigt medverka till att de kan få ett drägligt liv när de återvänder hem till sina familjer.
Jag väljer att instämma med min partikollega Daniel Andersson, som skriver a´propå debatten om EU-migranterna "Vi ska bekämpa fattigdom inte de fattiga". Läs för övrigt mer om vad Daniel vill uträtta i politiken nästkommande period på det sociala området på hans blogg.

tisdag 19 augusti 2014

Skojarföretag lurar gamla

Idag skriver Östgöta Correspondenten om ett teleskojarföretag som inriktar sig på att sälja teleabonnemang till gamla människor. Utöver att den gamle blivit lurad får det ofta också konsekvenser för tryggheten genom att befintligt trygghetslarm slutar fungera då det befintliga abonnemanget bryts.
Till och från avslöjas dylika företag. Brottslig verksamhet är alltid avskyvärd. Och att inrikta verksamheten speciellt mot gamla människor och dessutom deras trygghet är än mer avskyvärt!

måndag 18 augusti 2014

Majoritet av svenskarna positiva till flyktingmottagande

DN redovisar idag en Novus-undersökning kring svenska folkets inställning till svenskt flyktingmottagande. Glädjande läsning för en socialliberal. 26 % anser att Sverige kan ta emot fler än idag och 36 % tycker att dagens nivå är helt okej. Många hänvisar enligt Novus till krig och andra oroligheter på flera håll i världen.
Det är bara bland SD-sympatisörer som en majoritet anser att färre flyktingar bör få komma hit. SD:s partiledare Jimmie Åkesson brukar försöka få det att låta som att partiet minsann vill hjälpa människor som lever i krigsdrabbade länder genom att hjälpa på plats. Men snälla nån, i ett krigshärjat land finns ju ingenstans att leva överhuvudtaget. Och där krig pågår riskeras ju livet varje timme på dygnet. Och på en del andra håll i världen flyr ju människor för att de förföljs antingen som grupp eller som individer tex p g a politiska åsikter eller religiös uppfattning som inte gillas av den styrande regimen. Nej, Jimmie Åkesson, dina argument är bara svepskäl för att dölja en unken människosyn!

söndag 17 augusti 2014

TV-debatt om ekonomi

Politisk debatt om ekonomi på SVT. Många undrar säkert: måste man som väljare själv leta upp alla fakta för att kunna ställning om fyra veckor? Motstridiga påståenden naturligtvis som det blir i en politisk debatt men fakta skulle kunnat redovisas av programledarna eller genom några bilder. Men sådana trista inslag (ironi hoppas jag alla förstår) gillas inte av TV-producenter. Bättre då att verbalt begåvade debattörer får skrika i munnen på varandra. Även om de båda programledarna gjorde en del försök att hålla ordning.
Lite förvånande att Magdalena Andersson (S) sätter sin trovärdighet som ekonom och finansministerkandidat på spel i sin iver att förneka att Alliansregeringen lyckats väl med  finanserna trots ekonomisk kris i världen och en lång lågkonjunktur. Hennes mest grova påhopp under det senaste halvåret på Alliansregeringen och Anders Borg om misskötsel motsägs ju av i stort sett alla ekonomiska bedömare.

En likvärdig skola i hela landet

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Svensk skola genomgår nu det största reformskiftet sen folkskolan infördes på 1840-talet. Men det tar tid att vända utvecklingen. Dels för att förändringar alltid är svårt, särskilt för de som påverkas mest och för de som ska genomföra dem. Dessutom behövs en "grundskolegeneration" av elever för att verkligen kunna bedöma om resultaten förbättrats. D v s elevens väg genom skolsystemet från år 1 till 9. Det är orsaken till att oppositionspartierna nu försöker ta poäng i valrörelsen genom att påstå att svensk skola inte har förbättrats. Men, säger vi från Folkpartiet, mycket har skett och positiva resultat kommer att visa sig successivt.
Många reformer är således under genomförande efter att Folkpartiet haft ansvar för utbildningsdepartementet de senaste åtta åren. Men mer behövs som t ex att säkra en likvärdig skola över hela Sverige. Sverige har 290 kommuner av mycket varierande storlek. Det är inte möjligt att alla kan ha kompetens att var för sig förbättra varsitt skolväsende.

torsdag 14 augusti 2014

Inget förbud mot tiggeri

Igår föreslog en moderat riksdagsledamot från Göteborg att tiggeri på svenska gator och torg borde förbjudas. Vad skulle det tjäna till kan man fråga sig? Hjälper det på något sätt människorna som tagit sig hit för att få ihop till försörjning för sig och sina barn? Nej, naturligtvis inte. Kommer deras hemländer, framförallt Rumänien och Bulgarien, att inse att de bättre måste se till att deras medborgare får jobb och ett drägligt socialt liv med ordentliga bostäder och skola för barnen? Nej, knappast. Skulle ett antal svenskar känna sig bättre till mods när de slipper påminnas om att den riktigt stora fattigdomen finns nära oss? Ja, sannolikt. Enligt någon undersökning tycker 56 % av svenska folket att tiggeri borde förbjudas. Ska politiker inte lyssna på folket? Jo, men inte alltid. Sverige är med i EU. Vi har nyss valt parlamentariker som kan och ska påverka och bidra till förändring. Vi som företräder politiska partier har ett ansvar att sprida kunskap om förutsättningarna för de människor som söker sig hit. Inom EU har alla länders medborgare rätt att vistas i vilket land som helst under tre månader. Kan man försörja sig kan längre vistelse vara möjlig.
Min utgångspunkt som socialliberal och företrädare för Folkpartiet är att när tiggarna, eller EU-migranterna som jag hellre vill kalla dem, vistas här, så ska de behandlas väl och få den hjälp de behöver. Samtidigt ska vår regering och svenska EU-parlamentariker påverka deras hemländer att ta ansvar för sina medborgare och att använda de ekonomiska medel som finns genom EU-medlemskapet för att skapa jobb, bostäder och utbildning för alla deras medborgare.

 Läs gärna mina tidigare inlägg kring EU-migranter och hur vi i min kommun Linköping hanterar frågan:
http://linneadarell.blogspot.se/2014/01/eu-migranter-i-sverige.html
http://linneadarell.blogspot.se/2014/01/harbarge-oppnas-i-linkoping-for-eu.html