tisdag 4 mars 2014

Bristande tillgänglighet = en form av diskriminering!

Igår måndag lämnade regeringen ett förslag till Lagrådet som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska ses som diskriminering. Ett efterlängtat förslag som Folkpartiet drivit i åratal. Många, inklusive jag själv, har deltagit i tillgänglighetsmarscher varje år med krav på en sådan lagstiftning. De senaste åren har ett stort antal personer från funktionshinderrörelsen manifesterat utanför Riksdagshuset på torsdagarna med samma krav.

Lagförslaget som förhoppningsvis blir lag från och med den 1 januari 2015 är ett ytterligare steg mot ett samhälle som värnar om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

Att bristande tillgänglighet blir grund för diskriminering handlar om att öka friheten för den enskilde i vardagen. Förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet föreslås gälla inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen t ex utbildning, hälso- och sjukvård samt varor och tjänster.

Dock föreslås vissa undantag. Jag vet att Erik Ullenhag som ansvarig minister och övriga folkpartikamrater i regeringen har gjort ett fantastiskt arbete för att få till stånd ett lagförslag trots moderat motstånd. Även om det nu kommer att finnas vissa undantag så kommer Sverige från och med nästa år att ha en lagstiftning som reglerar att otillgänglighet klassas som diskriminering.

Det är ytterligare ett bevis på att det är endast med Folkpartiet i regering som reformer med avgörande betydelse för personer med funktionsnedsättning kommer till stånd i Sverige. Kom ihåg att det var under den folkpartistiske socialministern Bengt Westerberg som LSS med personlig assistans infördes. Och nu - ca 20 år senare - genomför en annan folkpartiminister, nämligen Erik Ullenhag, en reform med samma utgångpunkt d v s allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.
Hur många sådana reformer har genomförts under alla år med socialdemokrater i regeringsställning?

Läs även andra bloggar på samma tema
http://rasmusliberal.com/2014/03/03/visst-ar-bristande-tillganglighet-diskriminering/
http://mariajohanssonblog.com/2014/03/03/3-mars-2014-ett-historiskt-datum-for-ett-tillgangligt-sverige/

Inga kommentarer: