lördag 27 december 2014

Planerat extraval inställt!

Så tvingades till slut (S) och (MP) inse att det förslag till överenskommelse om minoritetsregeringars möjlighet att regera som Allianspartierna föreslog redan den 2 december är deras enda chans att undvika ett extraval. Vinken från LO-ordföranden för några dagar sen om att extraval nog inte skulle vara så klokt gick hem. Eller kanske var den beställd.
Att (SD) nu avser att ställa misstroendeförklaring mot Löfven visar bara ytterligare på deras bristande respekt för när och hur olika politiska instrument står till buds i riksdagen. Att en statsminister skulle fällas p g a att vederbörande träffar överenskommelser med andra partier på de områden som nu skett är naivt att tro. Att (SD) dessutom tror att de ska få med sig de partier som ingår i överenskommelsen är än mer korkat.

På de övriga punkter som överenskommelsen innehåller är försvar och energi till viss del redan inlett diskussioner. Nytt är däremot att (MP) nu ska släppas in i pensionsöverenskommelsen. För att säkra framtida pensioner krävs att antalet arbetade timmar hålls uppe och allra helst ökar. Då duger inte ett tillväxtfientligt partis påverkan. Ett parti vars mål är att folk ska jobba så lite som möjligt. Och detta samtidigt som alltfler uppnår pensionsåldern. Nu gäller det verkligen att de fem ursprungspartierna bakom pensionsuppgörelsen står på sig om grundfundamentet för det svenska pensionssystemet. Att vissa justeringar behöver göras är en sak men grunden måste ligga fast.

Länkar om dagens uppgörelse
http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/nyhetsbrev/?nid=385713
http://www.dn.se/nyheter/ewa-stenberg-alliansen-den-storsta-vinnaren/
http://blogg.vk.se/bromster/2014/12/27/inget-nyval/

måndag 15 december 2014

Vice talman har ett ansvar som företrädare för Sverige om än informellt

Sverigedemokraterna visar verkligen upp sina fula trynen. Senast nu vice talman Björn Söder när han påstår att bl a judar och samer inte är svenskar. Han pratar också om att Sverige borde införa ett repatrieringsbidrag så folk kan åka hem. Till vilket hem ska flyktingarna från Syrien åka? Eller de som under åren sökt och fått skydd här från andra krigshärjade länder.
Jag vet att en vice talman får göra politiska uttalanden som representant för sitt parti. Att en vice talman bara anses företräda hela Sverige när hen ersätter talmannen. Det är regelverket. Men hur många medborgare känner till detta? I de flesta svenskars ögon så anses nog både talman och de vice talmännen företräda landet. Och därför är det mycket olämpligt av SD:s vice talman att göra ett sådant kränkande uttalande.
Om Sverigedemokraterna nu vill bli respekterade, att "de andra ska tala med dem" så bör de själva visa respekt för andra människor.
Och a´propå att tala med dem. Vad ska andra partier tala med Sverigedemokraterna om? De har ju redan villkorat samtalet?

söndag 14 december 2014

"Samarbetsregering"???

Förundras över alla dessa turer från S-politiker både nuvarande och före detta. Löfven tycks ha svårt att bestämma sig för om partiet går till val som regering dvs ihop med MP eller som enskilt parti dvs bara socialdemokraterna. Ytterst tycks den frågan avgöras av LO. Behövs väl lite påfyllning i kampanjkassan inför det plötsligt påkomna extravalet, tänker jag. Visserligen är det bara omkring 50 % av LO-medlemmarna som röstar på socialdemokraterna men betala till partiets valrörelse det får man göra oavsett vilket.

Annat S-prat som ständigt upprepas är benämningen "samarbetsregering". Häromdagen i en debattartikel av S-kommunalrådet Eva Lindh i Linköping. Att ett 30-procentsparti bildar regering med ett annat mindre parti (MP) och därutöver förhandlar med Vänsterpartiet om en budget gör väl inte denna regering per automatik till en "samarbetsregering" i högre grad än t ex Alliansregeringen. I den sistnämnda samarbetade fyra partier i åtta år. Trots det kom ingen på att använda benämningen "samarbetsregering". Och inte heller blir en regering mer "samarbetsregering" för att den med jämna mellanrum påstår sig bjuda in Folkpartiet och Centern till samtal.
Nej, socialdemokraternas behov av att tala om sin regering i denna term är nog mer betingat av att försöka framstå som större och mäktigare än vad partiet idag är.

söndag 7 december 2014

Socialdemokraterna behöver inse att världen har förändrats

Många har tankar inför den politiska framtiden i Sverige. I dagens DN finns Peter Wolodarskis ledare och Bengt Westerbergs debattartikel. Båda är kloka herrar väl värda att läsas. Man behöver inte gilla allt de skriver, vilket jag inte gör. Men deras respektive inlägg ger möjlighet till reflektioner inför framtiden. Och för den delen också för den närmaste tiden d v s den valrörelse som väntar efter helgerna, vilket jag skrev om på min blogg igår.

Ytterligare intressant läsning finns i denna DN-artikel. Jag har ibland sagt att socialdemokraterna hade behövt förlora även ett tredje och kanske till och med ett fjärde val för att inse att partiet numera är ett parti som vi andra. Alltså inget parti "äger" landet. Inte heller Sveriges kommuner eller regioner för den delen. Nämnda DN-artikel visar att jag nog har haft rätt. Socialdemokraterna vägrade inse dels att SD skulle kunna göra sitt hot att fälla en S-ledd regeringsbudget till verklighet i riksdagens kammare och dels att, om så eventuellt skedde, Allianspartierna inte skulle stå och buga när de sent omsider blev inviterade. Dags att komma ner på jorden, Stefan Löfven och övriga ledande socialdemokrater!

lördag 6 december 2014

Skräm inte bort väljarnas intresse inför extravalet!

Inför extravalet i mars nästa år har uppladdningen redan börjat. Det är självklart nödvändigt. Tiden är kort för förberedelser och ett antal helgveckor ligger nu närmast. Vare sig vi partiaktiva eller väljarna lär vara särskilt entusiastiska att ägna tid och tankar åt kommande val just dessa veckor.

Även om många väljare är positiva till ett extra val så tror jag att den debatt - eller vad man ska kalla det - som pågår just nu på högsta politiknivå från framförallt socialdemokraterna riskerar att dämpa intresset för både valet, valrörelsen och partierna. Kanske biter sig (S) själva i svansen när man vräker ut beskyllningar mot SD. Kommenteras också i dagens DN av flera statsvetare. Det gör naturligtvis inte mig något om (S) sänker sig själva i det kommande valet men risken att väljarna vänder ryggen till valrörelsen överhuvudtaget vore mycket illa.

Folkpartiet oh övriga Allianspartier välkomnar det extra valet, se Jan Björklunds Nyhetsbrev.
Ska vi folkpartister ta igen vårt misslyckande i höstens val så gäller att nu att ta lärdom av valanalysen. Se Jan Björklunds DN-artikel. Hur mycket hinns med inför den nya valrörelsen kan några undra. Jag menar att på flera områden, t ex välfärdsområdet, har vi en politik redan, som gott duger att använda inför extravalet i mars. Sen behöver den politiken utvecklas för framtiden, något som blir en av flera frågor på landsmötet 2015.

onsdag 3 december 2014

Högmod går före fall, en kortlivad S-regering

När socialdemokraterna hade sin stora interna kris för några år sen och dessutom förlorade två val i följd så var det händelser som jag aldrig trott att jag skulle få uppleva. Partiet med stort P i svensk politik sen årtionden. Partiet som på senare år kunde gå till val på vilka löften som helst och sen föra en annan politik gång efter annan. Partiet, var förtroendevalda, alltid uppträdde som om de "ägde" såväl landet som alla dess delar d v s kommuner och landsting. Om det händelsevis blev icke S-styre efter ett val i någon kommun så betraktades det som ett mellanspel, en tillfällig otur. När Sverige fick en ickesocialistisk regering på 70-talet liknande Marita Ulvskog, numera socialdemokratisk EU-parlamentariker, resultatet som en statskupp!

Idag har Sverige bevittnat den största S-kollapsen i historien, i varje fall hittills. Vad är en partiledarkris i detta parti mot att efter två månader tvingas kasta in handduken som regeringsparti. Idag är ordspråket "Högmod går före fall" verkligen tillämpligt. För vad har annars präglat Stefan Löfvens och socialdemokraternas korta regeringsperiod? Kalla sig samarbetsregering utan att försöka samarbeta med andra än MP och V. Bryta tidigare uppgörelser över blockgränsen som t ex friskoleöverenskommelsen. Och nu ha mage att stå och anklaga Allianspartierna för att de igår kväll ansåg att det är statsministern som har ansvaret för att få igenom regeringens budget. Sanslöst!

En reflektion jag gjort de senaste dagarna och även idag är hur ensam Löfven verkar vara med undantag av Fridolin och Romsson. Var finns andra ledande socialdemokrater? Den enda jag sett och hört av dem är Magdalena Andersson, som "släpats" till Agenda-studion.

Nu blir det val igen den 22 mars nästa år. Ett val, som Sverigedemokraterna vill göra till en folkomröstning om svensk invandringspolitik. Flera media har under kvällen har visat upp hur framförallt Danmark och Norge har förändrat sin invandringspolitik p g a Dansk Folkeparti resp Framskrittspartiet. Nu vilar ett tungt ansvar på övriga sju partier i Sverige - och inte minst på Folkpartiet - att stå upp för alla människors lika värde, vilket inkluderar en fortsatt human flyktingspolitik. Vi liberaler har ett särskilt ansvar. Vi måste höras och synas än mer, vara än mer övertygande i argumentationen!

lördag 25 oktober 2014

Sex veckor efter valet

När de första reflektionerna över valutgången (min blogg 16 september) tonat bort har vardagen fyllts av konsekvenser av valresultaten lokalt och regionalt. Och så förstås häpnaden över den nya finansministerns absurda påståenden om "tomma lador". Inte ens Finanspolitiska rådets tillrättavisning fick Magdalena Andersson (S) att sluta påstå detta.
Om det hade funnits någon sanning i hennes uttalanden borde då inte hon och S-MP-regeringen avstått från att ösa ut pengar på nya statliga utgifter i miljardklassen?

Själv har jag bara hunnit kolla lite grand på några få områden i den lämnade budgetpropositionen. Jag ser att löftet om ökat stöd till funktionshinderorganisationerna redan är brutet. Överhuvudtaget svaga skrivningar kring LSS-området och personlig assistans. Förvånansvärt eftersom Miljöpartiet gjort tydliga utfästelser tidigare. Men det var i opposition det!
Den äldreutredning som Alliansregeringen tillsatte i början av året och som kommit ett bra stycke på väg läggs ned rakt av! Där fanns bland annat uppdraget att se hur socialtjänstlagen skulle kunna förtydligas för att öka den enskildes möjligheter att påverka val och omfattning av hemtjänst utan att behöva utredas på socialkontoret. Är ju ändå väl att LOV (Lagen om Valfrihet) behålls vad gäller hemtjänst. Däremot avskaffas vårdvalet på sjukvårdsområdet. Och det redan den 1 januari nästa år, alltså om två månader!

Av löftena om sänkt skatt för pensionärer blev heller inte så mycket. Tydligen inte särskilt prioriterad när valrörelsen är över. Målet är inte ens att utjämningen ska ske under den kommande mandatperioden. Nu nämns år 2020. Däremot är man snabb med att ta bort det extra jobbskatteavdraget för oss som jobbar efter 65. Det ger inga effekter enligt finansminstern. Så att människor både håller sig friska längre, i vissa fall kanske senarelägger delar av sitt pensionsuttag och bidrar med arbetade timmar för välfärdens finansiering det har inget samhällsekonomiskt värde, tydligen. Att (MP)s mål är att människor ska jobba så lite som möjligt är ju väl känt. Men att (S) anammat idén är märkligt. Särskilt i tider av allt större behov av finansiering av välfärden.
Men det finns också en annan faktor bakom denna förändring. Tittar man på vad det minskade skatteuttaget för pensionärer med lägst pension kostar (1,98 mdr) och jämför det med statens inkomst av att ta bort jobbskatteavdraget för pensionärer (1,55 mdr) så kan man konstatera att det handlar om en omfördelning inom pensionärskollektivet. Bostadstillägen för pensionärer höjs. Men samtidigt höjs också högkostnadsskyddet vilket gör det dyrare med läkarvård och mediciner. Eftersom många äldre har behov av både läkarvård och läkemedel så kan också detta betraktas som en omfördelning.

Jag skrev i början av detta inlägg att vardagen efter valet varit fylld av konsekvenserna av lokalt och regionalt valresultat. I Linköping förlorades Alliansmajoriteten på grund av framförallt moderaternas tillbakagång. Men även folkpartiet tappade mandat. Dock bara ett. De röd-gröna (S,MP,V) fick ett mandat mer än Allianspartierna, vilket innebar en vågmästarroll för SD. Efter mycken vånda beslutade FP att tacka ja till inbjudan till samtal med socialdemokraterna och miljöpartiet. Och nu har ett gemensamt "regeringsprogram" formats, där FP fått med mycket av partiets prioriterade valfrågor framförallt vad gäller jobb och skola.
I regionvalet blev det också förlust för den styrande konstellationen, dock inte för FP. Där har nu bildats ett majoritetsstyre bestående av FP, C, MP och S.

Många omprövningar har fått ske efter 2014 års val för att kommuner och landsting/regioner ska kunna styras de kommande fyra åren. Blir en intressant mandatperiod ur många perspektiv.

tisdag 16 september 2014

Ett obegripligt valresultat

Två dagar har gått sedan valdagen den 14 september. Två dagar av diskuterande och försök att förstå hur det kunde gå som det gjorde. En framgångsrik regering förlorar medborgarnas förtroende till förmån för en "röd-grön röra". Och Sverigedemokraterna (SD) får 12,9 procent, vilket motsvarar nära 450 000 nya väljare sedan förra valet 2010.
2010 var det lätt att förklara deras framgång med den främlingsfientliga politiken. Och den har säkert spelat stor roll för många som röstat på partiet även i detta val. Men är det verkligen så illa ställt i Sverige att 12,9 procent av väljarkåren är rasister eller åtminstone främlingsfientliga? Jag vill inte tro det. Vartefter intervjuer med väljare finns i dagstidningarna kan man se att missnöjda pensionärer tycks vara en del av väljarkåren. Det handlar om den s.k. pensionärsskatten, det handlar om uppfattade brister i äldreomsorgen. (SD) lovade att både minska skatten och att ge mer pengar till äldreomsorgen. Och finansieringen? Ja, förstås, minskad invandring. Men är det så enkelt att "bara" minska invandringen så frigörs pengar till annat i statsbudgeten? Vad händer med de personer som redan fått asyl och nu pluggar svenska och söker jobb? Och med deras barn som börjat skolan i Sverige? Och med de ensamkommande flyktingbarnen/-ungdomarna? Ska de återförvisas till sina forna hemländer för att "bli hjälpta på plats" som Jimmie Åkesson tjatat om under hela valrörelsen som exempel på att (SD) inte alls har något emot flyktingar.

Nog skrivet nu om (SD) för den här gången. Lär finnas anledning att återkomma till dem under den kommande mandatperioden.

Alliansregeringen fick alltså inte förnyat förtroende. Alla partierna förlorade. Moderaterna allra mest. Men valresultatet för mitt parti, Folkpartiet, är också bedrövligt. Ett otroligt arbete under åtta från partiledare Jan Björklund och många andra för att få för Sverige nödvändiga skolreformer på plats belönades med en valförlust på 1,7 procent. Varför? Ja det får valanalysen utvisa men kanske kunde tempot varit några lägre så att implementeringen underlättats. Kanske något mindre kaxighet och något mer lyssnande. Goda intentioner till trots - genomförande av nödvändiga förändringar
i den omfattningen som skett och sker behöver ske i takt med den yrkeskår som ska genomföra dem.
Och så den olycksaliga PISA-rapporten i våras! Och den sanslöst ohederliga debatten som följde därefter. ALLA visste att rapporten avspeglade de elever som lämnade grundskolan våren 2012. Men debatten fördes som om eleverna gått hela sin skoltid under Jan Björklunds tid som skolminister. Särskild fräcka var socialdemokrater och miljöpartister. Tyvärr kommer de att kunna ta åt sig äran av de sannolikt bättre resultaten i nästa PISA-undersökning eftersom de nu tycks bli regeringspartier under kommande fyra år.

Hur gick det då för Folkpartiet i min hemkommun Linköping? Ja, trots en mycket aktiv valrörelse ända sen i våras inför EU-valet och nästan utan uppehåll till valdagen den 14 september så blev resultatet inte vad vi hoppats. Som det ser ut i dagsläget så tappar vi ett mandat i fullmäktige.
Även här tappade (M) och Alliansen och (SD) fördubblade från 3 till 6 mandat. Men det är mycket jämnt och än är inte alla röster sluträknade.

tisdag 9 september 2014

Fåniga bortförklaringar av (SD)

Idag har ytterligare sju företrädare för Sverigedemokraterna uteslutits och/eller tvingats lämna uppdrag. Återigen är svaret från partisekreteraren att partiet inte står för sådana åsikter som dessa företrädare vräker ur sig i olika medier. Ibland öppet och ibland anonymt.
Men hur kommer det sig att främlingsfientliga personer återfinns främst hos (SD)? Ja, självklart därför att de uppfattar att deras åsikter stämmer överens med partiets och söker sig dit. Än starkare i den tron blir de förstås när de kan vara medlemmar och till och med bli kandidater på partiets valsedlar samtidigt som de skriver och uttalar sig grovt kränkande om framförallt människor från andra länder, människor med annan hudfärg och med annan religion. Uteslutningen sker ju först när de avslöjas av media.

söndag 7 september 2014

Duell igen

Återigen en s.k. duell i politiken inför valet nästa söndag. Duellanterna var Reinfeldt och Löfven. Något nytt? Nej. Någon fördjupning av tidigare frågeområden? Nej.
Men SVTs journalister fick arrangera ännu en "match". Förhoppningsvis tittade ett antal väljare som inte sett tidigare duell eller match - eller varför inte använda beteckningen "debatt"- så att timmen bidrog till att öka medborgarnas insikter om vad (M) och (S) vill med Sverige.
Läs gärna dagens artikel på SvDs Brännpunkt om hur media försöker göra valdebatter till underhållning. Nu tycker jag inte att den kritiken är berättigad vad gällen kvällens debatt. Förutom inledningen med nedräkningen.

måndag 1 september 2014

Ett trovärdigt valmanifest

Idag fick väljarna tydligt besked från Allianspartierna om vilken politik som kommer att föras för Sverige om nuvarande regering får fortsatt förtroende den 14 september. Socialdemokrater med Löfven och Andersson i spetsen fnyste förstås. Men vad är deras alternativ? Ja, Löfven sa igår i SVTs utfrågning att han och socialdemokraterna söker förtroende för sin politik med extra betoning på sin politik. Ja visst, varje parti presenterar vilka frågor man anser viktiga. Det är ju så väljarna kan avgöra vilken styrkeposition de vill ge partierna i en kommande regering. Men det innebär inte att inte en gemensam regeringspolitik bör visas upp för väljarna före valdagen.
I det röd-gröna alternativet vill nog väljarna veta i vilken omfattning miljöpartiets försvarspolitik eller energipolitik får genomslag. För att nämna några av alla de viktiga framtidsfrågor som de båda partierna är oense om.

Allianspartierna har alltså presenterat sitt valmanifest. Här syns tydligt hur partiernas olika prioriteringar fått genomslag. Drygt 50 % av de 13 miljarder som manifestet innehåller avser utbildningsområdet. Också på andra områden som integration och socialpolitik lyser socialliberala värderingar igenom. Bra förhandlat av Jan Björklund, övriga FP-ministrar och deras medarbetare.

I stället för att räkna upp alla delar hänvisar jag till Jan Björklunds nyhetsbrev här.

Läs också Rasmus Jonlunds blogginlägg.

söndag 31 augusti 2014

Kris, kaos och nyval om de rödgröna vinner valet

Socialdemokraternas partiledare i SVTs utfrågning: Höjning av restaurangmomsen kommer inte att innebära färre jobb i branschen. De ungdomar och andra som fått jobb (ett antal 1000) när Alliansregeringen sänkte denna moms blir inte arbetslösa eftersom de utför ett arbete, de slår inte dank. Hur tänkte Löfven?
Att kanske restaurangen tappar kunder om det blir betydligt dyrare att gå på krogen och därmed minskad lönsamhet som i sin tur betyder färre anställda vill inte Stefan Löfven (S) erkänna. Naturligtvis förstår han, som gammal fackföreningsföreträdare att färre kunder leder till färre anställda i företag. Han fick till något om att med fler i arbete så kommer fler ha råd att gå på krogen. Oavsett kostnaden uppenbarligen.

Intressant också att allt som socialdemokrater och miljöpartiet inte är ense om, om de bildar regering, tycks Löfven tro att han kan skriva propositioner på egen hand och sen få igenom genom att ha förvissat sig om majoritet i riksdagen. Rent tekniskt är det väl möjligt men det är ju väldigt respektlöst uttryckt inför en eventuell regeringsbildning.
Att (MP) skulle acceptera ett sådant förhållningssätt i alla de stora frågor där de båda partierna har nästan helt motsatta åsikter är inte sannolikt.

Att (V) skulle bli ett problem för Löfven är knappast troligt. Jonas Sjöstedt har redan "sålt" eventuell makt i och med de uttalanden han gjort de senaste dagarna. En gång i historien har (V) fällt en s-ledd regering. Det var under Lars Werners tid och det handlade om strejkrätten.

Men även om Vänsterpartiet redan börjat backa på sina krav så är det däremot mycket sannolikt att en eventuell regering med (S) och (MP) inte blir långlivad. Kris, kaos och nyval väntar om hörnet om olyckan är framme den 14 september.

fredag 29 augusti 2014

Sverige bör söka medlemsskap i Nato

Häromdagen bloggade jag om försvarpolitiska debatten i Linköping, där NATO frågan diskuterades. FPs representant i debatten, Allan Widman, berättade då att Folkpartiet länge tyckt att Sverige bör bli medlem i NATO. Idag skriver partiledare Jan Björklund (FP) om detta i sitt Nyhetsbrev.

onsdag 27 augusti 2014

Försvarspolitisk debatt i Linköping

Flygvapenmuséet i Linköping anordnade i kväll en försvarspolitisk debatt med riksdagspolitiker från samtliga partier varav flera från Östergötland. Folkpartiet företräddes av Allan Widman, riksdagsledamot från Malmö och FPs talesperson i försvarsfrågor sedan länge. Och en av de mest kunniga politikerna på området, vilket också var mycket tydligt i kvällens debatt.
Debatten handlade framförallt om mer eller mindre pengar till försvaret men också om svenskt medlemskap eller inte i NATO. Mycken diskussion om Ukraina och Ryssland och vad Putin kan ta sig för framöver. Kommer Putin att närma sig de baltiska länderna och vilken roll kommer då Gotland att få?
Hemkommen efter debatten kunde jag konstatera att regeringen imorgon kommer att föreslå riksdagen ett än närmare samarbete mellan Sverige och NATO, vilket betyder att gemensamma övningar kan ske på svensk mark. SVT, Svd.

Folkpartiet har sedan flera år tillbaka landsmötesbeslut på att förorda svenskt medlemskap i NATO. Sen länge finns ett nära samarbete, vilket inte alltid framgår i informationen till svenska folket. På senare tid har dock fler partier än Folkpartiet valt att tala klarspråk.
Nu föreslår regeringen att ett ytterligare steg tas. Få se hur länge det dröjer innan medlemskap är moget att föreslås från samtliga regeringspartier och socialdemokraterna. Försvarspolitiken hör ju till ett av de områden där så breda politiska överenskommelser som möjligt är angelägna.
Vänsterpartiet kommer dock aldrig att medverka till ett NATO-medlemskap. Torbjörn Björlund (V) hade svårt även i kvällens debatt att riktigt på allvar instämma i att Ryssland under Putins ledning utgör en risk för utvecklingen i vårt närområde. Ränderna går aldrig ur, tydligen.

måndag 25 augusti 2014

Ännu ett obegripligt avslag på personlig assistans

Idag bloggar jag om Oscar, som fått timtalet för sin personliga assistans sänkt trots att Oscar, som han säger, "jag är densamme". Sänkningen är kraftig. Hela 27 timmar färre per vecka i grundläggande behov, som i Oscars fall handlar bland annat om hjälp att äta och hjälp att kommunicera.
Oscar är född med ett flerfunktionshinder i form av en cp-skada av typ "spastisk bilateral cerebral pares med dyskinetiska inslag".
Oscar är bara ett exempel på hur Försäkringskassans förändrade praxis successivt de senaste åren har slagit undan fötterna på personer med livslånga och omfattande funktionsnedsättningar.
I Almedalen i somras lyssnade jag på företrädare för Försäkringskassan, som aviserade att en översyn ska ske kring dels minuträknandet och dels två-årsomprövningarna. De sistnämnda betyder att vartannat år görs en ny utredning kring individens behov. I vissa fall kan det vara rimligt medan det i andra fall (de flesta faktiskt) inte finns någon som helst anledning att tro att förbättring skett. En svår och omfattande, livslång funktionsnedsättning blir inte bättre med åren. Oftast tvärtom. Ju äldre personen blir desto mer besvärande blir funktionsnedsättningen. Precis som vi alla får fler krämpor med åren.
Folkpartiet har sedan länge föreslagit att dessa ständiga omprövningar förändras. Där det klart framgår redan vid första utredning att funktionsnedsättningens omfattning inte kommer att minska behöver inte fullständig utredning göras fler gånger. I den mån det kan vara befogat med en ny utredning senare i livet måste intervallet vara betydligt längre än två år.
Att omprövning ska ske vartannat år är reglerat i lagen (LSS). Om nu Försäkringskassan kommer fram till att föreslå en lagändring så måste regeringen lyssna!

Vad händer med Oscar nu då? Ja, han överklagar naturligtvis och hoppas att förvaltningsrätten ska vara klokare än Försäkringskassan. I väntan på resultatet av överklagandet kommer kommunen d v s Bromma stadsdelsnämnd att stå för kostnaderna så att Oscar kan behålla sin assistans. Heder åt Bromma stadsdelsnämnd!
Och om förvaltningsrätten går på samma linje som Försäkringskassan? Ja, då blir Oscar ytterligare en i raden av alla de som förlorat sin personliga assistans utan rimliga skäl. Och då blir det än mer nödvändigt att regeringen måste förtydliga lagstiftningen (LSS) såsom Folkpartiet föreslagit.
Läs mer om Oscar i dagens DN.

söndag 24 augusti 2014

Ordningsbetyg i skolan

I den senaste PISA-undersökningen nådde svensk skola en topplacering nämligen i att ha oro och stök i klassrummen på lektionerna! Vad betyder det för elevernas möjligheter att använda lektionerna till kunskapsinhämtning? Ja, tänk dig själv. Varje gång du försöker höra vad som sägs på ett arbetsmöte på jobbet eller när du själv försöker delta i en diskussion så störs mötet av kollegor som pratar med varandra eller i mobilen. Eller du är på kurs för att lära dig ett nytt datasystem eller en ny arbetsmetod men mesta tiden försvinner på grund av andras pladder. Nej, det skulle inte accepteras. Men i många skolor och klasser får det pågå. Jag tror inte att någon egentligen vill ha det så men trots det så fortgår det ändå. Och har gjort det länge, alltför länge. Många elever har drabbats. Lektionstiden känns bortkastad. Och alla elever kan inte ta igen den förlorade kunskapsinhämtningen på sin fritid. Och färre vill jobba som lärare. Jobbet blir inte meningsfullt.
Det finns ytterligare en sida av dessa ordningsproblem. Barn/ungdomar som under hela skoltiden tillåts ha ett uppträdande som inte tar hänsyn till omgivningen riskerar att inte förstå vad som krävs i den vägen när de så småningom kommer ut på en arbetsplats. Många arbetsgivare vittnar om brister i att hålla arbetstider och allmänt uppträdande.

Folkpartiet har sen länge uppmärksammat ordningsproblemen i svensk skola. Bl a har möjlighet  införts för lärare att stoppa användandet av mobiltelefoner på lektionerna. Ett problem tycker jag är att det inte råder enighet i hur ordningsproblemen kan minskas. Visst finns elever som kan ha "skäl" till försen ankomst, ointresse för undervisningen som gör att de hellre sysslar med annat under lektionerna etc. Och de ska naturligtvis ha stöd och hjälp som leder till att de kommer tillrätta med sina problem. Men vi måste också inse att all stökighet i klassrummen inte kan hänföras till sådana orsaker.

Att återinföra ordningsbetyg har avvisats från lärarhåll - eller åtminstone från deras organisationer. Och jag kan förstå att uppgiften kan kännas svår. Jag har inte alltid varit övertygad om möjligheten och nyttan. Men ju mer jag sett och hört från både elevers och lärares vardag har jag blivit övertygad. På många håll finns ingen annan utväg. Svensk skola och svenska elever kan inte vara bäst i oordning!

Nu äntligen har Jan Björklund och Folkpartiet lyckats övertyga övriga Allianspartier om att ge möjlighet för skolor att ge skriftliga ordningsomdömen. Jan Björklund beskriver förslaget och argumenten för införandet och vad som mer behöver göras i sitt Nyhetsbrev.

onsdag 20 augusti 2014

Medborgarförslag: "folkomrösta om tiggeriet"

Partiet Spiritvs Neronis i Linköping med en kandidat på sin lista till kommunfullmäktigevalet i höst kräver i ett medborgarförslag att en folkomröstning ska hållas om "tiggeriet". Motiven är att "tiggeriet" är vanprydande och inhumant inslag i stadsbilden.Man häpnar över vilken människosyn som återspeglas i ett sådant uttalande. Och för vem är "tiggeriet" inhumant? Förmodligen menar fullmäktigekandidaten att det är besvärande för Linköpingsborna att det finns fattiga människor nära oss. För mig är det inhumant att ett land som t ex Rumänien behandlar sina medborgare så illa att många av dem tvingas tigga för att försörja sin familj.
Nu kommer det självklart inte att folkomröstas om "tiggeriet". Däremot kommer Linköpings kommun att fortsätta arbetet tillsammans med Stadsmissionen och andra organisationer att ge hjälp till EU-migranterna så länge de vistas här och samtidigt medverka till att de kan få ett drägligt liv när de återvänder hem till sina familjer.
Jag väljer att instämma med min partikollega Daniel Andersson, som skriver a´propå debatten om EU-migranterna "Vi ska bekämpa fattigdom inte de fattiga". Läs för övrigt mer om vad Daniel vill uträtta i politiken nästkommande period på det sociala området på hans blogg.

tisdag 19 augusti 2014

Skojarföretag lurar gamla

Idag skriver Östgöta Correspondenten om ett teleskojarföretag som inriktar sig på att sälja teleabonnemang till gamla människor. Utöver att den gamle blivit lurad får det ofta också konsekvenser för tryggheten genom att befintligt trygghetslarm slutar fungera då det befintliga abonnemanget bryts.
Till och från avslöjas dylika företag. Brottslig verksamhet är alltid avskyvärd. Och att inrikta verksamheten speciellt mot gamla människor och dessutom deras trygghet är än mer avskyvärt!

måndag 18 augusti 2014

Majoritet av svenskarna positiva till flyktingmottagande

DN redovisar idag en Novus-undersökning kring svenska folkets inställning till svenskt flyktingmottagande. Glädjande läsning för en socialliberal. 26 % anser att Sverige kan ta emot fler än idag och 36 % tycker att dagens nivå är helt okej. Många hänvisar enligt Novus till krig och andra oroligheter på flera håll i världen.
Det är bara bland SD-sympatisörer som en majoritet anser att färre flyktingar bör få komma hit. SD:s partiledare Jimmie Åkesson brukar försöka få det att låta som att partiet minsann vill hjälpa människor som lever i krigsdrabbade länder genom att hjälpa på plats. Men snälla nån, i ett krigshärjat land finns ju ingenstans att leva överhuvudtaget. Och där krig pågår riskeras ju livet varje timme på dygnet. Och på en del andra håll i världen flyr ju människor för att de förföljs antingen som grupp eller som individer tex p g a politiska åsikter eller religiös uppfattning som inte gillas av den styrande regimen. Nej, Jimmie Åkesson, dina argument är bara svepskäl för att dölja en unken människosyn!

söndag 17 augusti 2014

TV-debatt om ekonomi

Politisk debatt om ekonomi på SVT. Många undrar säkert: måste man som väljare själv leta upp alla fakta för att kunna ställning om fyra veckor? Motstridiga påståenden naturligtvis som det blir i en politisk debatt men fakta skulle kunnat redovisas av programledarna eller genom några bilder. Men sådana trista inslag (ironi hoppas jag alla förstår) gillas inte av TV-producenter. Bättre då att verbalt begåvade debattörer får skrika i munnen på varandra. Även om de båda programledarna gjorde en del försök att hålla ordning.
Lite förvånande att Magdalena Andersson (S) sätter sin trovärdighet som ekonom och finansministerkandidat på spel i sin iver att förneka att Alliansregeringen lyckats väl med  finanserna trots ekonomisk kris i världen och en lång lågkonjunktur. Hennes mest grova påhopp under det senaste halvåret på Alliansregeringen och Anders Borg om misskötsel motsägs ju av i stort sett alla ekonomiska bedömare.

En likvärdig skola i hela landet

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Svensk skola genomgår nu det största reformskiftet sen folkskolan infördes på 1840-talet. Men det tar tid att vända utvecklingen. Dels för att förändringar alltid är svårt, särskilt för de som påverkas mest och för de som ska genomföra dem. Dessutom behövs en "grundskolegeneration" av elever för att verkligen kunna bedöma om resultaten förbättrats. D v s elevens väg genom skolsystemet från år 1 till 9. Det är orsaken till att oppositionspartierna nu försöker ta poäng i valrörelsen genom att påstå att svensk skola inte har förbättrats. Men, säger vi från Folkpartiet, mycket har skett och positiva resultat kommer att visa sig successivt.
Många reformer är således under genomförande efter att Folkpartiet haft ansvar för utbildningsdepartementet de senaste åtta åren. Men mer behövs som t ex att säkra en likvärdig skola över hela Sverige. Sverige har 290 kommuner av mycket varierande storlek. Det är inte möjligt att alla kan ha kompetens att var för sig förbättra varsitt skolväsende.

torsdag 14 augusti 2014

Inget förbud mot tiggeri

Igår föreslog en moderat riksdagsledamot från Göteborg att tiggeri på svenska gator och torg borde förbjudas. Vad skulle det tjäna till kan man fråga sig? Hjälper det på något sätt människorna som tagit sig hit för att få ihop till försörjning för sig och sina barn? Nej, naturligtvis inte. Kommer deras hemländer, framförallt Rumänien och Bulgarien, att inse att de bättre måste se till att deras medborgare får jobb och ett drägligt socialt liv med ordentliga bostäder och skola för barnen? Nej, knappast. Skulle ett antal svenskar känna sig bättre till mods när de slipper påminnas om att den riktigt stora fattigdomen finns nära oss? Ja, sannolikt. Enligt någon undersökning tycker 56 % av svenska folket att tiggeri borde förbjudas. Ska politiker inte lyssna på folket? Jo, men inte alltid. Sverige är med i EU. Vi har nyss valt parlamentariker som kan och ska påverka och bidra till förändring. Vi som företräder politiska partier har ett ansvar att sprida kunskap om förutsättningarna för de människor som söker sig hit. Inom EU har alla länders medborgare rätt att vistas i vilket land som helst under tre månader. Kan man försörja sig kan längre vistelse vara möjlig.
Min utgångspunkt som socialliberal och företrädare för Folkpartiet är att när tiggarna, eller EU-migranterna som jag hellre vill kalla dem, vistas här, så ska de behandlas väl och få den hjälp de behöver. Samtidigt ska vår regering och svenska EU-parlamentariker påverka deras hemländer att ta ansvar för sina medborgare och att använda de ekonomiska medel som finns genom EU-medlemskapet för att skapa jobb, bostäder och utbildning för alla deras medborgare.

 Läs gärna mina tidigare inlägg kring EU-migranter och hur vi i min kommun Linköping hanterar frågan:
http://linneadarell.blogspot.se/2014/01/eu-migranter-i-sverige.html
http://linneadarell.blogspot.se/2014/01/harbarge-oppnas-i-linkoping-for-eu.html

tisdag 1 juli 2014

Almedalen dag 3

Dag 3 har varit SD:s dag. Men kanske också FI:s. Man kan tycka mycket (illa) om Feministiskt initiativs politik men ändå imponeras av Gudrun Schyman och hennes otroliga förmåga att slå igenom i mediabruset på nytt och på nytt och på nytt.

Socialdemokraternas plan att göra även dag 3 till deras, åtminstone till en del, lyckades inte så bra. Här skulle det se ut som om partiet kommit på att finansiera minskade barngrupper i förskola och till viss del även i skolan med en bankskatt. Gamla s-väljare skulle känna igen partiet och nya skulle strömma till. Giriga bankchefer mot de mindre barnens behov.
Nu blev det inte riktigt så. Först kom SD ut med samma ide om bankskatt. Sen visade det sig att både SD och S hade hämtat den ifrån en nyligen offentliggjord statlig utredning. Inget av partierna hade tänkt särskilt länge själva alltså. Sen hade Magdalena Andersson glömt att kolla med Tomas Östros, den gamla partikollegan men numera VD för Svenska Bankföreningen, som inte alls tycker att idén är någon valvinnare. Så kan det gå!

Vad talade då SD:s partiledare om på "sin" dag? Ja, som vanligt mot invandring och mot tiggare, som Åkesson påstår kommer hit med hjälp av ligor. Bedrövligt!
A´propå SD så rapporterade nyhetsprogram i kväll att de båda svenska EU-parlamentarikerna från SD vänt ryggen till när Europahymnen spelades vid öppnandet av det nyvalda EU-parlamentet. Påminner om när SD:s riksdagsgrupp tågade ut ur Storkyrkan vid riksdagens öppnande efter det senaste valet för att de inte gillade vad som sades från predikstolen. Hyfs och bildning präglar sannerligen inte detta partis ledamöter var de än befinner sig.

Imorgon och på torsdag kommer jag att vara i Almedalen så då blir det nog inget bloggande. Möjligen lite kommentarer på Facebook. I morgon onsdag är det Flygets Dag i Almedalen, där naturligtvis Linköpings kommun deltar. Därutöver ska jag hinna med ett par seminarier hos Almega och hos Alkoholpolitiskt Forum. Kanske hinner jag titta in till Föreningen JAG och förstås i FP-tältet.

På torsdag ska jag medverka i ett seminarium arrangerat av Autism- och Aspergerförbundet, som ställer frågan "Alla värnar LSS - men vem tar ansvar för lagen?" I övrigt planerar jag att lyssna på seminarier som hålls av Försäkringskassan och av Forum för välfärd och några miniseminarier hos olika föreningar/organisationer. Lite mingel och fika med partivänner och andra vänner också förhoppningsvis.

måndag 30 juni 2014

Almedalen dag 2

Måndag i Almedalen och Göran Hägglund (KD) har hållit tal. Bland annat vill han att den som är 85 år och äldre ska få en plats på äldreboende om hen vill. Utan biståndsprövning dessutom. Ingen dum idé! Nu är det visserligen kommunerna som har ansvaret för att se till att det finns äldreboenden för de som behöver. Men eftersom ett antal kommuner inte sköter detta så vill Göran Hägglund lagstifta och dessutom skicka med pengar.

Jag hade gärna hört honom också säga att staten ska ta hela ansvaret för personlig assistans i stället för som nu ha en delad finansiering mellan stat och kommun. Något som skapar problem inte minst för berörda individer. Ännu gladare hade jag blivit om Göran Hägglund hade sagt att han och hans ministerkollega Maria Larsson bestämt att lagstiftningen rörande personlig assistans ska ses över så att den olycksaliga domen från 2009 elimineras. Till skillnad från beslut om vem som ska få plats på äldreboende så finns dessa LSS-/funktionshinderfrågor redan på Göran Hägglunds departement.

söndag 29 juni 2014

Almedalen dag 1

Har precis tittat på SVT Debatt från Almedalen. Varför får arbetsmarknadsministern och företagare som företräder arbetslinjen inte tala till punkt när vänsterdebattörer som Johan Ehrenberg både får avbryta och slutföra sitt resonemang gång efter gång? Ett resonemang som dessutom är detsamma varje gång han tillåts avbryta.

lördag 10 maj 2014

Erik Ullenhag besöker Kinda

Bra reportage i dagens Corre med anledning av integrationsminister Erik Ullenhags (FP) besök i Kinda igår på Europadagen. Läs och begrunda allt det kloka Erik säger. En eloge också till FP Kinda med Lars Carlsson i spetsen som initierade och genomförde Europadagen i Kinda.

måndag 5 maj 2014

EU-valet 2014 - viktigare än någonsin

Slå vakt om värderingarna är en av de mest angelägna uppmaningarna inför EU-valet. Utvecklingen i flera europeiska länder med rasism, främlingsfientlighet och kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter måste hejdas. Och inte heller vårt land går fritt från dylika företeelser. Ett av de mest motbjudande händelserna är marscherande nazister. Vem kunde tro att Sverige och Europa skulle behöva uppleva detta igen!
Så gå och rösta den 25 maj. Och rösta på Sveriges mest Europavänliga parti, Folkpartiet liberalerna. Partiet som vill ha ett respektens och toleransens Europa.

tisdag 4 mars 2014

Bristande tillgänglighet = en form av diskriminering!

Igår måndag lämnade regeringen ett förslag till Lagrådet som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska ses som diskriminering. Ett efterlängtat förslag som Folkpartiet drivit i åratal. Många, inklusive jag själv, har deltagit i tillgänglighetsmarscher varje år med krav på en sådan lagstiftning. De senaste åren har ett stort antal personer från funktionshinderrörelsen manifesterat utanför Riksdagshuset på torsdagarna med samma krav.

Lagförslaget som förhoppningsvis blir lag från och med den 1 januari 2015 är ett ytterligare steg mot ett samhälle som värnar om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.

Att bristande tillgänglighet blir grund för diskriminering handlar om att öka friheten för den enskilde i vardagen. Förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet föreslås gälla inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen t ex utbildning, hälso- och sjukvård samt varor och tjänster.

Dock föreslås vissa undantag. Jag vet att Erik Ullenhag som ansvarig minister och övriga folkpartikamrater i regeringen har gjort ett fantastiskt arbete för att få till stånd ett lagförslag trots moderat motstånd. Även om det nu kommer att finnas vissa undantag så kommer Sverige från och med nästa år att ha en lagstiftning som reglerar att otillgänglighet klassas som diskriminering.

Det är ytterligare ett bevis på att det är endast med Folkpartiet i regering som reformer med avgörande betydelse för personer med funktionsnedsättning kommer till stånd i Sverige. Kom ihåg att det var under den folkpartistiske socialministern Bengt Westerberg som LSS med personlig assistans infördes. Och nu - ca 20 år senare - genomför en annan folkpartiminister, nämligen Erik Ullenhag, en reform med samma utgångpunkt d v s allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor.
Hur många sådana reformer har genomförts under alla år med socialdemokrater i regeringsställning?

Läs även andra bloggar på samma tema
http://rasmusliberal.com/2014/03/03/visst-ar-bristande-tillganglighet-diskriminering/
http://mariajohanssonblog.com/2014/03/03/3-mars-2014-ett-historiskt-datum-for-ett-tillgangligt-sverige/

tisdag 21 januari 2014

Härbärge öppnas i Linköping för EU-migranter

I mitt senaste blogginlägg skrev jag om EU-migranterna, eller tiggarna på våra gator, som en del uttrycker det. Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om bidra ekonomiskt till ett härbärge under vintern. Både härbärget och andra insatser som mat, kläder, möjlighet att duscha och att få rådgivning sker hos Stadsmissionen tillsammans med kyrkor i Linköping.
Ryttargårdskyrkan upplåter sin motionshall som sovsal under vintern, läs mer på Corren.

Precis som när socialdemokraternas tidigare partiledare Göran Persson varnade för social turism när de baltiska staterna kom med i EU, så tror en och annan att det ska välla in EU-migranter till kommunen när de får övernattningsmöjligheter. Det tror jag inte alls. Det är i sanning ingen lyxtillvaro för dessa rumäner, bulgarer m fl, som kommer till vårt land i hopp om att få ihop lite pengar till familjens försörjning i hemlandet.
Vad har de att berätta vid hemkomsten som skulle locka andra att resa hit?
De kan berätta att de fått en hyggligt bemötande, de flesta dagar lite mat, en varm dusch och under den kallaste tiden fått sova inomhus i en sovsal med många andra.
Men drömmen om ett jobb för att tjäna ihop pengar till familjen hemma, den drömmen gick inte i uppfyllelse i Sverige heller.

Som jag också skrev i mitt tidigare blogginlägg så måste påtryckningarna öka gentemot bl a Rumänien och Bulgarien att verkligen ta krafttag för att den egna befolkningen ska kunna försörja sig. I en artikel i DN idag skriver folkpartisterna Lotta Edholm och Erik Scheller att de insatser som självklart ska göras för de enskilda individer som tar sig hit, borde "faktureras" deras hemländer.
För det saknas inte möjligheter i dessa länder. T ex så har Rumänien inte utnyttjat mer än 20 % av tillgängliga medel ur den Europeiska socialfonden under den senaste sexårsperioden, enligt Edholm och Scheller.

måndag 13 januari 2014

EU-migranter i Sverige

Idag berättar SVT:s Rapport om "läger" i Stockholms utkant, där EU-migranter bor i förhoppningen om att få ett jobb i Sverige. Tyvärr blir oftast enda utvägen att sätta sig på gatan och tigga.
"Tiggare" från vissa EU-länder, eller EU-migranter som de bör benämnas, syns numera inte bara i storstäderna utan runtom i landet.
En del säger att detta är baksidan av den fria rörligheten. Men det är inte den fria rörligheten inom EU som är problemet. Problemet är att vissa länder som t ex Rumänien och Bulgarien inte tar ansvar för sina medborgare. Inga socialförsäkringssystem, inga jobb. Dessutom fruktansvärd diskriminering av framförallt romer.
Den fria rörligheten har gjort det möjligt för dessa utsatta människor att förflytta sig från vardagseländet i hopp om att kunna återvända hem med pengar till mat och husrum för sina familjer. Tyvärr blir resultatet sällan det man hoppats.

Även om den fria rörligheten i detta sammanhang sällan hjälper den enskilde så har omvärlden fått upp ögonen för vad som sker i vår närhet. Jag får ofta som kommunpolitiker frågor från Linköpingsbor som undrar vad kommunen gör för att hjälpa. Stadsmissionen, kyrkorna och kommunen samarbetar kring ett nystartat Crossroads och förhoppningsvis kan ett härbärge öppnas under vintern.
Jag blir glad över att så många kommuninvånare uttrycker att de är stolta över att kommunen hjälper dessa människor i stället för att försöka förbjuda dem att sitta på gatorna. Endast Sverigedemokraterna har i kommunfullmäktige föreslagit förbud. De påstod i debatten att de hade Linköpingsborna bakom sig men det betvivlar jag starkt. Några få kanske men absolut inte en majoritet.

Många undrar också vad gör Sverige som medlemsstat i EU och vad gör EU-politikerna. Det görs en hel del från EU:s sida men det får inte effekt på grund av framförallt korruption i de länder som berörs. Thomas Hammarbergs artikel i gårdagens DN visar att det behövs betydligt kraftfullare åtgärder. Enskilda medlemsstater som t ex Sverige skulle också kunna utöva starkare påtryckningar.

Den 25 maj röstar vi om vilka parlamentariker som ska företräda oss i EU-parlamentet de kommande fem åren. Ställ frågor till partiernas kandidater om vad hon/han tänker göra för att EU-migranterna ska slippa denna förnedrande tillvaro och i stället ges möjlighet att skapa ett drägligt liv i sitt eget hemland.torsdag 9 januari 2014

Brist på källkritik

Många media har fått fejkade mail med s.k. nyheter. Det är illa nog. Men än värre är att många mottagande medier har publicerat de s.k. nyheterna utan att kolla sanningshalten. Det är fruktansvärt illa!
Dock - efter att under juldagarna läst boken "Lögnen om Koppargården" av Cecilia Stenshamn så borde jag inte bli förvånad över bristen på källkritik i medierna.

tisdag 7 januari 2014

Östgötskt primärval inför EU-valet

Folkpartiets länsförbund i Östergötland genomförde i kväll det första primärvalet någonsin inför det kommande EU-valet den 25 maj. Både östgötakandidater och kandidater från andra delar av landet deltog som Cecilia Wikström, Jasenko Selimovic, Erik Scheller m fl.
Ett 70-tal folkpartister (Corren skriver 50-tal men det är snålt räknat) från länet fick tillfälle att ställa frågor under minglet och sedan lyssna på treminuters presentationer.
Vid omröstningen vann Cecilia med Jasenko som god tvåa och Erik Scheller som trea.

Idén om primärval kom från länsförbundets ordförande och riksdagskandidat Mathias Sundin efter hans erfarenheter från studieresor under valkampanjer i USA. Och var skulle väl demokratin förnyas om inte i Östergötland där rösträttsrörelsen föddes. Och för den som inte vet varför FP har blåklinten som partisymbol så är den Östergötlands landskapsblomma.

Ett uppskattat arrangemang med god mediabevakning http://www.corren.se/ostergotland/folkpartister-vill-ha-cecilia-wikstrom-kvar-6684756-artikel.aspx
och en bra start på supervalåret 2014.