onsdag 25 september 2013

Romer och registrering

Deltog idag i romernas manifestation i Linköping mot den registrering av romer som uppdagats hos Skånepolisen. God uppslutning, där blandade känslor ventilerades. Ilska, oro, stor besvikelse. Linköpings kommun är en av de fem pilotkommuner som regeringen utsett i projektet romsk inkludering. Inget lätt uppdrag men samarbetet med de olika föreningarna, kommunens olika verksamheter och brobyggarnas fantastiska arbete för projektet framåt.
Flera av brobyggarna deltog idag vid manifestationen och genomgående poängterade de alla att den tillit mellan romer och det svenska samhället som sakta men säkert byggs upp nu riskerar att brista.

Från kommunen talade jag och vår borgmästare och vi försäkrade båda att vi djupt beklagar och tar avstånd från det som framkommit. Jag fick även möjlighet att berätta att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, där jag representerar Folkpartiet, redan startat en granskning. Vid sammanträdet med hela nämnden på torsdag nästa vecka kommer vi med all sannolikhet att besluta om granskning av alla polisdistrikt. Jag har sagt till SVT att jag känner stark oro för att det inte bara är i Skåne det finns register av detta slag.

Inga kommentarer: