söndag 18 augusti 2013

Bakslag för kontantfri vård

I senaste numret av Dagens Samhälle refereras en kammarrättsdom från Sundsvall, som innebär att de landsting som infört kontantlös betalning för vården, får se över sina regler och rutiner. I domslutet står, enligt DS-artikeln, att "Var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning".
En dom i rätt riktning, tycker jag. Hoppas att också de banker som infört kontantstopp tar sig en funderare. Det finns många fördelar, inte minst säkerhetsperspektivet, med att byta kontantsystem mot kortbetalning i olika sammanhang. Men nackdelarna är också betydande framförallt den sårbarhet som uppstår. Kortbedrägerier i alltmer förfinade former men också tekniska problem, som gör att en betalning kanske inte kan genomföras.
Inom sjukvården är alternativet till kortbetalning fakturahantering. Att detta kan innebära minskade kostnader är svårt att förstå. På alla andra områden tas fakturaavgift ut just för att täcka kostnader för fakturahantering.

Eventuellt kommer denna kammarrättsdom att överklagas. Så frågan om kontantfri vård kanske inte är avgjord ännu. Ska bli intressant att följa eventuellt utslag från Högsta förvaltningsdomstolen i denna för samhället så viktiga principiella fråga.

Inga kommentarer: