söndag 18 augusti 2013

Bakslag för kontantfri vård

I senaste numret av Dagens Samhälle refereras en kammarrättsdom från Sundsvall, som innebär att de landsting som infört kontantlös betalning för vården, får se över sina regler och rutiner. I domslutet står, enligt DS-artikeln, att "Var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning".
En dom i rätt riktning, tycker jag. Hoppas att också de banker som infört kontantstopp tar sig en funderare. Det finns många fördelar, inte minst säkerhetsperspektivet, med att byta kontantsystem mot kortbetalning i olika sammanhang. Men nackdelarna är också betydande framförallt den sårbarhet som uppstår. Kortbedrägerier i alltmer förfinade former men också tekniska problem, som gör att en betalning kanske inte kan genomföras.
Inom sjukvården är alternativet till kortbetalning fakturahantering. Att detta kan innebära minskade kostnader är svårt att förstå. På alla andra områden tas fakturaavgift ut just för att täcka kostnader för fakturahantering.

Eventuellt kommer denna kammarrättsdom att överklagas. Så frågan om kontantfri vård kanske inte är avgjord ännu. Ska bli intressant att följa eventuellt utslag från Högsta förvaltningsdomstolen i denna för samhället så viktiga principiella fråga.

tisdag 13 augusti 2013

Kränkningar i skolan

Idag har organisationen Friends rapport för 2013 presenterats och den handlar om tillståndet i svenska skolor vad gäller elevers utsatthet för kränkande behandling. Nästan 37 000 elever har svarat i undersökningen. Var femte elev har en eller flera gånger kränkts av kamrat/er i skolan. 7 % anger att de kränkts av någon lärare. Det är illa nog. Men än värre är att de utsatta eleverna upplever att de vuxna i skolan inte bryr sig.
Hur är det möjligt? Nog måste väl skolpersonal alla kategorier höra och se. Förklenande språkbruk mellan elever och ibland fysiskt våld märks ju!
Det saknas kunskap hos vuxenvärlden kring hur hantera mobbning sägs det. Men fenomenet kränkning är ju ingenting nytt! Hur många generationer barn/unga ska behöva stå ut utan reaktioner från oss vuxna?
För det kan väl inte vara så att umgänget på våra arbetsplatser också har dylika inslag i en sådan omfattning att vuxenvärlden accepterat att kollegor utsätts för kränkande behandling?

Länkar: Friends, Radio Östergötland

måndag 12 augusti 2013

Slut på semestern

Slut på semestern men inte på sommaren får vi hoppas. Visserligen har denna sommar varit fantastisk åtminstone om man, som jag, gillar sol och värme. Men så här i kräfttider vore det ju härligt med fortsatt varma kvällar när skymningen sänker sig redan vid 21-tiden.

Dags att göra en planering inför höstens arbete. Har idag gjort en grovskiss. Viktigt att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Det blev en ganska lång lista, där en del är fortsättning på vårens aktiviteter och annat är nya frågor.

Nytt på nyhetsfronten idag är utbildningsminister Jan Björklunds(FP)presentation av ett nytt program för industriutbildning. Läs mer om detta på Carina Bobergs blogg.