torsdag 25 oktober 2012

Hemlöshet

Igår hade Linköpings kommun besök av regeringens hemlöshetssamordnare. Tyvärr ser vi också i vår kommun ökade svårigheter för många att få en bostad. Ibland hjälper inte ens systemet med s.k. andrahandskontrakt.
Kvinnojouren vittnar om att kvinnor - och ofta deras barn - som bor i skyddat boende inte lyckas få en egen bostad. Utöver att det drabbar dem så påverkar det också möjligheten för andra kvinnor som behöver skydd eftersom lägenheterna disponeras längre än de tre månader som är avsett.
Stadsmissionen berättar att de ser fler som är uteliggare. Något som gör mig fruktansvärt beklämd. Linköping har knappast haft några uteliggare tidigare.

Två tunga orsaker kan konstateras. Orsaker som till stor del hör ihop. Brist på bostäder och högre krav på dem som får ett hyreskontrakt vad gäller betalningsförmåga. Sambandet är förstås att när efterfrågan är större än tillgång så är det lättare att höja ribban.

Det blev ett bra första möte med företrädare för bostadsföetag, frivilligorganisationer, socialtjänst m fl. Se referat i Linköpings Tidning.

Inga kommentarer: