tisdag 11 september 2012

Regeringen stödjer barnomsorg på obekväm arbetstid

Regeringen bidrar nu med statsbidrag till kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Sannerligen på tiden! Har aldrig förstått motståndet hos vissa i mitt parti mot denna form av barnomsorg. Det är naivt att tro att alla ensamstående föräldrar har mor- och/eller farföräldrar eller kompisar som alltid kan rycka in som barnvakt. Varför ska dessa barn oroligt behöva undra "vem ska vara hos mig i kväll när mamma (oftast) eller pappa jobbar?"

Och hur kan den regering som satt arbetslinjen i högsätet medverka till att en del människor inte kan ta ett jobb på grund av bristande barntillsynsmöjligheter? Visst, barnomsorg är ett kommunalt ansvar. Och många kommuner bl a min egen, har sedan länge insett nyttan och nödvändigheten av barnomsorg alla möjliga tider på dygnet.

Hur eller hur, nu blir det i alla fall pengar till kommunerna också för denna omsorg. Bra!

Inga kommentarer: