måndag 23 april 2012

Trängselskatt utan trängsel?

Centerpartiet tycker att Linköping bör införa trängselskatt (DN-debatt). Jag - och många andra också - undrar varför? Om skatt på trängsel ska införas måste det finnas trängsel, eller? I Linköping är det smärre bilköer ca en halvtimme på morgonen och lika länge när folk ska hem från jobbet. Jag kör varje dag så jag har rätt god koll på trafikläget.

Egentligen är det väl en miljöskatt centerpartiet vill ha. Men inte heller det behövs i Linköping. Alla bussar i kollektivtrafiken och de flesta taxibilar (samt en del privatpersoner) kör på biogas, vilket har inneburit en fantastisk förbättring av luften i innerstan.

Nej, Folkpartiets recept om man vill minska biltrafiken i tätorten är mycket mer positivt. Bygg ut kollektivtrafiken så att även vi som bor på landsbygden kan nyttja den för arbetsresor. Så dyrt som nu är att köra bil så skulle de flesta av oss säkerligen välja bussen. Eller kanske pendeltåget om regeringen beslutar sig för att bygga fler spår så det kan bli fler pendeltåg och fler stopp.

Ekonomiska styrmedel kan vara rätt i en del fall. Men de måste i så fall vara av det slag att syftet blir begripligt för människor. Risken är att de annars saknar effekt. Vill man ändra folks beteenden då är ofta morötter bättre än piska.

söndag 22 april 2012

Visst vill invandrare jobba

I kvällens Agenda debatterade Erik Ullenhag (FP) integrationspolitik med Ylva Johansson (S). Som inledning visades hur invandrade somalier arbetar med skogsröjning i skogarna utanför Borlänge. Killarna var jättenöjda med att få jobba och slippa vara beroende av försörjningsstöd från kommunen. Till skillnad från svenskfödda personer som ratar sådana jobb.

Och uppenbarligen var det också programledarens, Mats Knutssons, uppfattning att dessa jobb inte var något att ha. Han frågade Erik Ullenhag flera gånger om det inte finns risk för att invandrarna fastnar i låglönejobb när de nu måste börja där. Erik gav som alltid bra svar. Nämligen att alla jobb är bra, eftersom de ger möjlighet till egen försörjning.

onsdag 18 april 2012

Bra undervisning inte så viktigt för (S)

Tillbringat dag 1 av årets första budgetberedning. Alla nämnder får presentera sina första förslag inför budget 2013-14 (Linköping har två-årsbudget).
En av dagens nämnder var barn- och ungdomsnämnden. Utbildningskontorets presentation av hur planeringen för den nya skolan ser ut gladde mig som folkpartist. Och framförallt för framtidens elever naturligtvis.
Lite suck och stön från ansvarig politiker att staten inte skickar med tillräckligt med resurser samtidigt som kraven är jättetuffa och ska genomföras snabbt. Att staten inte skickar med tillräckligt med resurser kan jag också beklaga. Men det är inte FP som styr över finansdepartementet.
Att det går fort är viktigt för samhällsutvecklingen. Det tar, som bekant, lång tid att få genomslag av skolreformer.

Intressant att notera ett uttalande från en företrädare för (S): Vi behöver ju inte vara bäst i klassen. Tydligen tycker socialdemokraterna att kommunerna inte nödvändigtvis behöver leva upp till gällande lagstiftning om inte staten skickar med full finansiering. Om även kommande elevkullar får en fortsatt mindre bra undervisning har ingen betydelse uppenbarligen.  Tur för Linköpings elever att socialdemokraterna är i opposition.

tisdag 10 april 2012

Nattklubb utan alkohol

TV 4 Öst rapporterar i kväll om planerna på en nattklubb utan alkoholservering i Linköping. Utmärkt idé! Säkert intressant för den som inte vill dricka och för den som inte bör utsätta sig för frestelsen att dricka p g a tidigare missbruk.
Hoppas den kan förverkligas och överleva.

söndag 8 april 2012

Framtida pensioner

Idag skriver Bo Könberg på DN-debatt att det visst är möjligt att behålla bra nivå på framtidens pensioner. Detta trots att vi blir så många fler som kommer vara ålderspensionärer om ett antal år. Bo är till skillnad från ett antal andra sk pensionsspecialister verklig specialist. Han nämns ofta som det nuvarande systemets "pappa".

Beräkningarna i dagens DN-artikel känns realistiska och trovärdiga. Nuvarande pensionssystem bygger på att alla som kan arbeta får göra det och då också tar ansvar för sin framtida pension. Ju tidigare ingång på arbetsmarknaden och /eller senare utträde från densamma påverkar pensionen. Även om de oranga kuverten påstås vara trista och obegripliga så ger de dock möjlighet att följa utvecklingen av intjänandet.