tisdag 13 mars 2012

Kommunstyrelse med tvillingstäderna

Ser att jag inte bloggat på flera veckor. Varför? Ja, bl a för att jag varit på semester. Förra veckan tillbringade maken och jag på Gran Canaria/Playa del Ingle´s. Helt underbart med riktigt härlig värme och sol. En del blåst visserligen men vad gör det när vindarna är varma. En och annan "sandstorm" får man också ta. Och tar man semester så är det först en massa arbete före för att ingenting viktigt ska vara ogjort när man reser iväg. När man sedan återvänder så är e-postkorgarna superfulla. Jag har tre e-postadresser (för att skilja mina uppdrag bl a ). Men det är ju kul att inte vara bortglömd, eller hur?

Idag har tvillingstäderna Linköping-Norrköping haft ett gemensamt kommunstyrelsesammanträde. Det sker ett par gånger per år. Däremellan träffas presidierna i resp KS för att diskutera gemensamma frågor. Ofta handlar de gemensamma ärendena om infrastruktur. Så också idag.

Den sista (senaste?) flygplatsutredningen presenterades för ledamöterna och många ställde frågor till utredaren. Utredningen visar att flygplatserna i Norrköping resp Linköping kompletterar varandras utbud och har ett allt bättre resandeunderlag. Dock finns en god potential för ytterligare ökning. Detta p g a att många fortfarande reser till och från regionen via Arlanda helt i onödan. Okunskapen om resmöjligheterna lokalt och vidare ut i världen är ganska stor. Här behövs information till företag och myndigheter, till resebyråer och till enskilda.

Den andra infrastrukturdelen idag handlade om den s.k. kapacitetsutredningen kring bl a järnväg och vägar. Äntligen tycks regeringen, åtminstone nuvarande infrastrukturminister, förstått att sträckan Norrköping-Linköping är en riktigt allvarlig flaskhals vad gäller järnvägsspår. Även om en lösning inte kan vara klar "imorgon", vilket skulle behövas så ser det i alla fall lite ljusare ut i statens planering.