måndag 6 februari 2012

Ny simhall för alla

Planerna för en ny simhall tog ytterligare ett steg framåt idag på kommunstyrelsens planeringsutskott. Alla verkar vara överens om att nybygget ska ske på samma plats som den nuvarande ligger d v s det s.k. Tinnerbäcksalternativet. Självklart ska en simhall vara centralt i city dit det är lätt att ta sig för alla. Den som vill gå eller cykla ska kunna göra det på upplysta, befolkade gator och inte på parkvägar, som lätt skapar otrygghet. Det här alternativet är också det som fått en majoritet av Linköpingsbornas röster i medborgardialogen.

Känns också bra att både kommuninvånarna och partierna är ense om att en ny simhall ska vara just en simhall - eller badhus som en del kallar det - och inte ett "upplevelsecentrum". Kostnaderna kan nu hållas på en rimlig nivå (det är ju skattepengar vi talar om). Intresset för dessa attraktioner brukar snart minska men kostnaderna består.

I simhall/badhus för alla kommuninvånare ingår också två rehabiliteringsbassänger. Jag är glad att flera politiker höll med mig om att dessa bassänger ska ingå i grundfinansieringen såsom en enig omsorgsnämnd föreslagit. Jag förstår inte varför den ena bassängen ska "köpas" av omsorgsnämnden via avtal med kultur- & fritidsnämnden. Alla kommuninvånare inkluderar naturligtvis även de som vid olika tillfällen i livet har sådana behov. Det kan gälla vem som helst av oss.

Jag undrar hur många århundranden det ska ta innan vi alla betraktas som samma sorts kommuninvånare funktionsnedsättning och/eller ålder till trots.

Inga kommentarer: