torsdag 23 februari 2012

Prinsessfödsel och bokrea

Rubriken kanske tycks respektlös men det är inte meningen. Jag gratulerar gärna Viktoria och Daniel till att ha blivit föräldrar. Det är fantastisk upplevelse att få barn (och även barnbarn).
Däremot kan jag inte instämma i att den här dagen är något annat en vanlig dag (med te x bokrea) för oss andra. Möjligen har den betydelse för Sverige i det avseende att monarkin kommer att förbli kvar i ytterligare hundra år.

Spelar det då någon roll? Ja, inte minst för att både dagens nyfödda och hennes eventuella syskon tvingas leva ett liv som knappast hör hemma på 2000-talet. Att ett modernt land som väl de flesta vill att Sverige ska vara har ett ämbete som ärvs är inte heller vare sig lämpligt eller tidsenligt. Än mindre tidsenligt är det att den nyföddas namn presenteras vid konselj på Slottet, som sker i morgon. Och dit tydligen hela regeringen måste bege sig.
Nyamko Sabuni var inbokad på besök på Länsstyrelsen i Östergötland m fl besök imorgon. Hela arrangemanget ställdes in i eftermiddag.

Så till bokrean. Härlig upplevelse att gå runt och kolla och veta att man faktiskt kan köpa flera stycken böcker utan att det känns i plånboken. Jag hade dessutom turen att ha fått presentkort i julklapp. Det blev en blandad kompott, som det ofta blir på bokrea. Vad sägs om "En liten bok om ondska" av Ann Heberlein. Jag blev intresserad av hennes böcker efter att dels ha lyssnat på henne vid psykiatriveckan i Linköping för några år sedan och efter det läst hennes bok "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva."
En annan bok som ska bli intressant att läsa är "Drevet går" av Anders Pihlblad. Han har ju både utsatt andra för mediadrev och själv fått smaka på det. Schenström-affären, om ni minns.
Några deckare måste ju med förstås t ex Jens Lapidus "Livet deluxe".  I övrigt lite varierande inklusive några pocket att ha med på tåg och flyg. Totalt 10 böcker för sammanlagt för 523 kronor!

Jag tänker när jag går till bilen med min kasse böcker och känner mig rik att dagens barn går miste om något om de inte tidigt får uppleva känslan av att öppna en bok och undra över vad berättelsen ska lära dem. Jag har självklart inget emot att modern teknik används t ex i skolan men att något föraktfullt uttrycka att böcker inte behövs då har vuxenvärlden bestulit barnen på en känsla och upplevelse.

Själv har jag haft lyckan att få uppleva böckernas värld tidigt. Dock fanns inte alltid råd när som helst under året att köpa böcker utan det var biblioteket som gällde. Men vid jul och födelsedag var de hårda paketen oftast böcker. Fortfarande som vuxen känner jag en viss lyckokänsla när jag får en ny bok från bokklubben. Eller som idag när jag vandrade ut ur bokhandeln med min kasse. Känslan av att så snart jag hinner så väntar några härliga timmar med en ny upplevelse eller med nya kunskaper.

torsdag 16 februari 2012

Äntligen en äldreombudsman i Linköping!

Idag beslutade äldrenämnden att inrätta en äldreombudsman. Det var på tiden. Första motionen lade jag i kommunfullmäktige för 15 år sedan. Då fick motionen stöd av kristdemokraterna. Övriga partier avslog.
Sedan har vi från folkpartiet drivit kravet i valrörelse efter valrörelse. När så Alliansens gemensamma program skulle formas hösten 2010 då lyckades jag få med äldreombudsmannen.

Vi genomför nu ett arbete kring förstärkning av kvalitetsuppföljning både inom äldre- och LSS-omsorgen. Jag hoppas att det kan bli enighet om en särskild enhet för dessa uppgifter. Då ska naturligtvis äldreombudsmannen ha sin placering där.

Det väckte viss uppmärksamhet i lokala media (TV 4, Östnytt) att jag och Folkpartiet inte givit upp trots att det tagit femton år att nå resultat.

onsdag 8 februari 2012

Hur länge ska vi jobba?

För mig är svaret givet - så länge jag som individ vill. Jag har länge tyckt, i likhet med många andra faktiskt, att den sluttid som finns idag (67 år) bör tas bort. Det är inte detsamma som att alla ska jobba längre än idag.

Igår blev det ett väldigt rabalder när statsministern antydde att det skulle kunna bli möjligt att få jobba till 75. Att fler kommer att behöva jobba längre än idag är tämligen säkert om pensioner och välfärd ska kunna bibehållas. Den insikten borde inte ha blivit en nyhet. För ett antal år sedan visade utredningen Senior 2005 att pensionsåldern skulle tänkas bli runt 79. Då blev det också ett förfärligt väsen och debatten tystnade.

Bra nivå på pensionerna, både idag och i framtiden, bygger på nivån på antalet arbetade timmar. Det kan naturligtvis åstadkommas i båda ändar så att säga. Tidigare inträde på arbetsmarknaden för fler yngre, färre arbetslösa i alla åldrar och fler äldre som jobbar längre. Det betyder inte att alla ska jobba till en viss tidpunkt. Så är det ju inte idag med den pensionsålder som finns. Genomsnittet för avgång ur arbetslivet ligger idag på ca 63 år.

Känns också angeläget att påminna om att när folkpensionen infördes 1913 (fyller alltså 100 år nästa år) var pensionsåldern 67 år. Den var således högre än den genomsnittliga livslängden, vilket betydde att ganska få hann komma ifråga för pensionsutbetalning. Sedan dess har mycket hänt vad gäller livslängd. Och den fortsätter att öka, vilket naturligtvis är glädjande, eftersom orsakerna är en totalt sett bättre levnadsstandard med bra bostader, bättre arbetsmiljö, tillgång till sjukvård m m. Så en diskussion om pensionsålder borde inte åstadkomma ett sådant ramaskri.

Jag hoppas att diskussionen nu inte stannar utan i stället utvecklas till en sansad och saklig diskussion om vilka möjligheter det framtida arbetslivet ska ge för att fler ska kunna jobba minst så länge som idag och gärna längre eftersom Sverige oundvikligen går emot en tid då alltfler i arbetsför ålder ska försörja en allt åldrande befolkning.

Jag hoppas också att insikterna om denna verklighet också leder till att äldre kan känna sig välkomna i ett aktivt arbetsliv. Kunskaper och livserfarenhet måste värderas högre än idag.
Inom politiken borde äldre vara mer välkomna i framtiden eftersom grundidén är att den politiska representationen ska spegla befolkningen. Det har ju länge varit ett starkt argument för att ha fler unga på kommun- och riksdagslistor. Men än så länge har det inte satt några spår vid valen vare sig för de allra yngsta eller för de äldre. Det kan man se om man tittar på riksdagens sammansättning.

tisdag 7 februari 2012

Hemsjukvårdsreform, BRIS-rapport mm

Östergötlands tretton kommuner och Landstinget förbereder nu en hemsjukvårdsreform, som innebär att kommunerna tar över hemsjukvården. Förändringen planeras ske den 1 januari 2014. Under innevarande år kommer alla nödvändiga beslut att fattas och 2013 blir ett förberedelsernas år.
Syftet med reformen är att patienter och brukare ska få en hemsjukvård med större kontinuitet och bättre helhetssyn när ansvaret samlas hos en och samma huvudman.
Läns-SLAKO (samrådsorgan mellan länets samtliga kommuner och Landstinget i vård- och omsorgsfrågor) ansvarar för planeringsarbetet och dess AU utgör politisk styrgrupp. Ett antal arbetsgrupper med representation från olika verksamhetsdelar och delar av länet är i full gång. Även i varje kommun krävs ett gediget förberedelsearbete.

I fredags togs ett första steg genom det inriktningsbeslut kring ansvarsfördelningen mellan kommunerna och landstinget som SLAKO antog. Igår höll ordföranden och jag (vice ordf) tillsammans med projektledaren och representanter för östra resp västra länsdelen en pressträff för att informera media och allmänhet. Kommunikation är och kommer att vara av största vikt.

Linköpings tidning, Radio Östergötland

I förmiddags lyssnade jag på representanter från BRIS´ regionala kontor i Östergötland, som presenterade årets BRIS-rapport. Temat i år är Psykisk ohälsa. Utöver rapporterna från kontakter med barn och ungdomar via BRIS-telefon och nätkommunikation presenterades de krav som organisationen menar behöver ställas på samhället/politiken för att åstadkomma förbättringar för barn/unga.

Några av kraven finns på politikens agenda. T ex att inkorporera barnkonventionen i svensk lag, som vi i Folkpartiet driver. Ett annat exempel är en förstärkning av elevhälsan, som nu sker genom den nya skollagen. En förbättring som vi i Folkpartiet bidragit till även lokalt i Linköping. Dock tror jag att ytterligare timmar behöver tillföras både vad gäller skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer.

Inom ramen för SLAKO (se ovan) bedrivs det sk. barnuppdraget. Finns anledning att tänka på BRIS-rapporten i samband med detta arbete.

Ett kommunalråds vardag är i sanning varierande. Eftermiddagens temasammanträde med kommunstyrelsen handlade om Upphandling. I vår kommun konkurrensutsätts de flesta verksamheter sedan 20 år tillbaka oavsett politiska majoriteter. Hittills har bara (V) varit emot. Men nu har både socialdemokrater och miljöpartister börjat ifrågasätta upphandling speciellt inom äldreomsorgen. Trots att Linköping inte drabbats av någon vårdskandal.

I Folkpartiet och övriga Alliansen menar vi att det alltid kan finnas anledning att se över formerna för upphandling. Inom hemtjänst och inom daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning tillämpar vi LOV (Lag om valfrihet) sedan några år. Utöver att studera möjligheterna för tillämpning av LOV på fler områden så fokuserar vi på en förbättrad kvalitetsuppföljning.

Dagens temasammanträde handlade i första hand om att kommunstyrelsens ledamöter skulle få möjlighet att öka sina kunskaper om de regelverk som styr upphandling (LOU). Det blev en intressant och lärorik eftermiddag. Nu fortsätter diskussionen kring upphandlingsformer, LOV-tillämpning och - framförallt uppföljningsinstrument.

måndag 6 februari 2012

Ny simhall för alla

Planerna för en ny simhall tog ytterligare ett steg framåt idag på kommunstyrelsens planeringsutskott. Alla verkar vara överens om att nybygget ska ske på samma plats som den nuvarande ligger d v s det s.k. Tinnerbäcksalternativet. Självklart ska en simhall vara centralt i city dit det är lätt att ta sig för alla. Den som vill gå eller cykla ska kunna göra det på upplysta, befolkade gator och inte på parkvägar, som lätt skapar otrygghet. Det här alternativet är också det som fått en majoritet av Linköpingsbornas röster i medborgardialogen.

Känns också bra att både kommuninvånarna och partierna är ense om att en ny simhall ska vara just en simhall - eller badhus som en del kallar det - och inte ett "upplevelsecentrum". Kostnaderna kan nu hållas på en rimlig nivå (det är ju skattepengar vi talar om). Intresset för dessa attraktioner brukar snart minska men kostnaderna består.

I simhall/badhus för alla kommuninvånare ingår också två rehabiliteringsbassänger. Jag är glad att flera politiker höll med mig om att dessa bassänger ska ingå i grundfinansieringen såsom en enig omsorgsnämnd föreslagit. Jag förstår inte varför den ena bassängen ska "köpas" av omsorgsnämnden via avtal med kultur- & fritidsnämnden. Alla kommuninvånare inkluderar naturligtvis även de som vid olika tillfällen i livet har sådana behov. Det kan gälla vem som helst av oss.

Jag undrar hur många århundranden det ska ta innan vi alla betraktas som samma sorts kommuninvånare funktionsnedsättning och/eller ålder till trots.