onsdag 4 januari 2012

Sverkers stora strid i SVT1 idag

Har nyss sett programmet Sverkers stora strid i SVT1. Idag handlade programmet om alkohol. Frågorna som Sverker ställde var
  • hur det växande intresset för vin och vinkultur i Sverige kan komma att påverka folkhälsan
  • hur påverkas vi av alkoholreklamen bl a i TV
  • måste verkligen idrotten sälja alkohol på arenorna för att få ihop ekonomin
Jag tycker det var ett bra program. De här frågorna behöver ställas. Jag skulle önska att fler program görs där alkoholens skadeverkningar blir belysta sakligt. Eftersom jag själv i min roll som socialpolitiker oftast känt att jag talat för döva öron när jag försökt förklara varför det måste finnas restriktioner kring alkoholförsäljning (även för vuxna) så var frågorna i kvällens program ett slags erkännande av att jag och alla som försökt sprida kunskap och verka för lagstiftning som begränsar försäljning ändå har haft rätt.
Nu ställdes frågan om bag-in-box-förpackningar nödvändigtvis måste vara billigare än vin i flaska. Nu ställdes frågan om alkoholförsäljningen på idrottsarenorna. Nu ställdes frågan om vad politiken/lagstiftarna mer kan göra för att inte äventyra folkhälsan ytterligare. Tack Sverker!

Ska bli utomordentligt intressant att följa den debatt som med stor sannolikt kommer att följa på detta program.

Inga kommentarer: