söndag 29 januari 2012

Två partiledarval

Så fick då socialdemokraterna en ny partiledare. Kan inte låta bli att förvånas över att osämjan kan bli så stor i ett parti att ingen av de mer politiskt rutinerade kandidaterna kunde väljas till partiledare.
Dock ska vi från Alliansen inte underskatta Stefan Löfven. Framgång i val avgörs inte främst i riksdagens kammare och dessa debatter. Socialdemokraterna har redan "frigång" på många arbetsplatser genom sin närkontakt med lokala fackföreningsföreträdare. Där kan de helt oemotsagda sprida sina budskap om motståndarna, mer eller mindre sanningsenliga. Efter vad jag hört så brukar budskapen om den egna politiken inte vara lika omfattande. Med en före detta förbundsordförande i ett av Sveriges tyngsta fackförbund som partiledare lär väl dörrarna på många arbetsplatser vara vidöppna.

Partiledarval nummer två ägde rum igår, nämligen hos kristdemokraterna. Känns bra att Göran Hägglund fick förnyat förtroende även om han beskrivs i media som "skadskjuten". Uppsala-falangen inom (KD) skrämmer mig. Delar Anne-Marie Ekströms tankar om partiledarvalet i (KD).

Precis som Christer Sörliden skriver så är lagen nu kompletta och fokus i debatten kan läggas på politiken.

onsdag 25 januari 2012

I väntans tider...

Ännu en presskonferens från det socialdemokratiska högkvarteret (Aftonbladet, Expressen). Men bara information om att processen går vidare i jakten på en ny partiledare. Lite tjatigt men visst.. Jag är lika nyfiken som många andra. Undrar vad kulmen på alla dessa presskonferenser blir på fredag. Ännu en presskonferens för att beskriva att processen går vidare? Eller kanske inte?
Varför har inte socialdemokratiska partiet en eller flera vice ordförande som flera andra partier t ex mitt parti har? Då hade man ju kunnat ha den öppna process som man nu säger sig vilja övergå till? En vice ordförande som gör partiledarjobbet tillsammans med partisekreteraren till dess en extrakongress är redo att välja.
Men kanske vice ordförande skulle vara en konkurrent om makten, eller? Uppenbarligen har socialdemokratin mycket som behöver moderniseras. Dessutom får de nog acceptera att inte längre vara ett "statsbärande" parti med valresultat runt 40-45 %.  Trots att många medlemmar tycks drömma om den tiden.

Trots min lite raljerande ton i inledningen måste jag beundra Carin Jämtin. Undrar var hon hämtar kraft till sin sansade framtoning. Lär ju inte vara mycket sömn dessa dygn och dessutom en otrolig stress. Det brukar ju ropas på starka män i krissituationer. Här bevisas det jag alltid trott, nämligen att det är personligheten snarare än könet som avgör förmågan att hantera krissituationer med sans och måtta. Snyggt jobbat, Carin!

lördag 14 januari 2012

Varför kalla olika politiska åsikter för "käbbel"?

Igår hade Corren fångat upp min bloggkommentar rörande socialdemokratisk syn på vems valfrihet som är viktigast, kommunernas eller medborgarnas. Det är ju kul att bli citerad i lokalpressen (annan press också för den delen) men varför kalla olika åsikter för "käbbel"?
Ibland kan det kanske vara relevant men inte i detta fall. Det finns en ideologisk skillnad mellan Folkpartiet och Socialdemorkaterna på valfrihetsområdet.
Allra tydligast blir den på skolområdet. Socialdemokraterna har sedan länge velat ge kommunerna vetorätt över friskolors etablering i varje kommun. Ett regelverk som skulle leda till att det i vissa vänsterstyrda kommuner inte skulle finnas någon som helst möjlighet för elever och föräldrar att utnyttja sin lagliga rätt att välja skola. Lagen skulle vara helt satt ur spel av kommunpolitikerna.

Jag skulle kunna ha en större förståelse för (S)-åsikterna om partiet samtidigt ställt upp på skilda valdagar dvs en valdag för kommun/landsting/regionval och en annan dag för riksdagsval. Något som vi folkpartister vill ha. Då skulle väljarnas inflytande över kommunpolitiken vara större än idag. Och kommunpolitikerna får stå till svars för sin politik i högre grad. Men, invänder vän av ordning, vi väljer ju kommunpolitiker också idag. Jo, visserligen. Men varje valrörelse präglas - och avgörs till stor del - av rikspolitiska frågor. Vardagsfrågorna i lokalpolitiken kommer i skymundan.

Så, kära Correredaktör, att diskutera ideologiskt betingade åsiktsskillnader i kommunpolitiken, är inte "käbbel". Det är konsumentupplysning till väljarna.

söndag 8 januari 2012

Medborgarnas valfrihet eller kommunernas?

I ett blogginlägg är omsorgsnämndens vice ordförande Eva Lindh (S) upprörd över att regeringen vill lagstifta om att det ska finnas möjlighet till valfrihet inom äldreomsorgen i alla kommuner.
Eva Lindhs upprördhet gäller att kommunernas valfrihet beskärs! Att i stället de äldres valfrihet ökar är för en trogen socialdemokrat ointressant.
För mig som socialliberal kommunpolitiker är det tvärtom. Medborgarnas valfrihet går före kommunens.
Däremot anser jag att regeringen bör se över vissa delar av LOV (Lag om valfrihet) innan den görs tvingande. Men kring detta har Eva Lindh och socialdemokraterna tydligen ingen åsikt.

onsdag 4 januari 2012

Sverkers stora strid i SVT1 idag

Har nyss sett programmet Sverkers stora strid i SVT1. Idag handlade programmet om alkohol. Frågorna som Sverker ställde var
  • hur det växande intresset för vin och vinkultur i Sverige kan komma att påverka folkhälsan
  • hur påverkas vi av alkoholreklamen bl a i TV
  • måste verkligen idrotten sälja alkohol på arenorna för att få ihop ekonomin
Jag tycker det var ett bra program. De här frågorna behöver ställas. Jag skulle önska att fler program görs där alkoholens skadeverkningar blir belysta sakligt. Eftersom jag själv i min roll som socialpolitiker oftast känt att jag talat för döva öron när jag försökt förklara varför det måste finnas restriktioner kring alkoholförsäljning (även för vuxna) så var frågorna i kvällens program ett slags erkännande av att jag och alla som försökt sprida kunskap och verka för lagstiftning som begränsar försäljning ändå har haft rätt.
Nu ställdes frågan om bag-in-box-förpackningar nödvändigtvis måste vara billigare än vin i flaska. Nu ställdes frågan om alkoholförsäljningen på idrottsarenorna. Nu ställdes frågan om vad politiken/lagstiftarna mer kan göra för att inte äventyra folkhälsan ytterligare. Tack Sverker!

Ska bli utomordentligt intressant att följa den debatt som med stor sannolikt kommer att följa på detta program.